PBSNJB46 Neurovědy ve výchově a vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (přednášející), doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Šmideková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 17:30–19:05 B2.32
Předpoklady
Dobrá čtenářská znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky neurověd, které mají uplatnění v procesech učení a vzdělávání. - Student se seznámí se základními pojmy v oblasti neurověd a kognitivní vědy. - Student bude mít přehled o aplikaci vybraných poznatků z neurověd do oblasti vzdělávání. - Student se seznámí s důležitými výzkumy v oblasti neurověd aplikovaných do vzdělávání.
Osnova
  • 23.2. Úvod od neurověd (základní koncepty) 8.3. Neuromýty 22.3. Efektivní učení a vyučování na pozadí neurověd 5.4. E-tracking ve vzdělávání a zraková percepce 12.4. v 15:00 do 18:00: Návštěva laboratoře pro experimentální humanitní vědy (HUME lab) 19.4. Zrcadlové neurony a procesy učení 3.5. Zpracování biosignálů a jejich analýza 17.5. Strojové učení a neuronové sítě
Literatura
  • Rudy, J. (c2008). The neurobiology of learning and memory. (xvii, 380 s.) Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, Inc. Publishers.
  • Cozolino, L. (c2013). The social neuroscience of education: optimizing attachment and learning in the classroom. (1st ed., xxvii, 409 s.) New York: W.W. Norton & Company.
  • Hanna, R., & Maiese, M. (2009). Embodied minds in action. (1st pub., xii, 418 s.) Oxford: Oxford University Press.
  • Solms, Mark; Turnbull, Oliver . Mozek a vnitřní svět -- Úvod do neurovědy subjektivní zkušenosti
  • Siegel, D. (2012). The developing mind: how relationships and the brain interact to shape who we are. New York: Guilford Press.
  • CAREY, Benedict. Jak se učíme : překvapivá pravda o tom, kdy, kde a jak se učíme. Translated by Romana Hegedüsová. 1. vydání. Brno: BizBooks, 2015. 247 stran. ISBN 9788026503491. info
Výukové metody
Frontální výuka a diskuze, samostudium.
Metody hodnocení
Zhodnocení návrhu výzkumu (v oblasti kognitivní vědy a vzdělávání) při skupinové prezentaci.
Informace učitele
Studijní materiály k jednotlivým lekcím najdete v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017.