PBSNJB9 Supervize v poradenství

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející), Mgr. Lubomír Pelech (zástupce)
Mgr. Lubomír Pelech (přednášející), doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
V kurzu se účastníci seznámí s jednotlivými aspekty a typy supervize. Kurz bude veden z pohledu procesu supervize jako metody poradenské pomoci pracovníkům vykonávajícím pedagogické a výchovné činnosti. V tomto případě je supervize zaměřena reflexi pedagogických odborných výkonů a systémů jejich práce. Druhá část kurzu bude věnována supervizi jako procesu, který je zaměřen na zvýšení efektivity metod odborné práce pracovníků v pomáhajících profesích (jedná se zejména o metody nacházení efektivních řešení problémů a situací, se kterými se pracovníci v pomáhajících profesích setkávají). Na závěr kurzu bude supervize představena jako koncept umožňující identifikovat a popsat faktory, které se vztahují ke komunikaci mezi pracovníky v pomáhajících profesích a uživateli.
Osnova
  • Tematické okruhy: 1. Cíle, úkoly, smysl supervize 2. Subjekty supervize 3. Supervizní vztah 4. Pravidla a etické zásady supervize 5. Metody supervize (hospitace, coaching, tutoring, mentoring)
Literatura
  • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
  • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: STROM Praha, 1999. 78 s. ISBN 80-86106-07-1. info
  • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat :učebnice metod sociální praxe. Vyd. 2., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 128 s. ISBN 80-85850-69-9. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Typ výuky: Interaktivní seminář Podmínky ukončení: Aktivní účast, seminární práce
Informace učitele
Další doporučená literatura : Belz,H. , Siegriest,M. : Klíčové kompetence a jejich rozvíjení.Praha:Portál 2001 Hawkins,Shoet Supervize v pomáhajících profesích.Praha : Portál 2004 James O.Prochaska,John C.Norcross Psychoterapeutické systémy Garda Publishing,1999 Julie Hewson, Výcvik supevizorů v uzavírání supervizní smlouvy,Psychoterapeutické sešity 2/2000 Francesca Inskipp,Výcvik supervidovaných v používání supervize,Psychoterapeutické sešity 2/2000
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.