PBSNPB7 Communications skills

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Alice Vašáková (lecturer), doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
each odd Tuesday 15:50–19:10 L35
Prerequisites
Předmět je nutno zapsat souběžně s předmětem Individuální praxe.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The discipline supports the development of communicative skiílls.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Sociální komunikace: základní pojmy. 2. Verbální komunikace. Jazyk jako znakový systém. 3. Neverbální komunikace. 4. Vývoj dětské řeči. Myšlení a řeč. 5. Vztahová rovina v komunikaci. 6. Metoda videotréninku interakcí- specifická forma koučování. 7. Užití metody VTI v pedagogické a poradenské práci- příklady. 8. Analýza a editace videozáznamu, příprava společného rozboru nahrávky a rozhovoru s klientem.
Literature
  • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace : 6. vydání. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 502 s. ISBN 9788024720180. info
  • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič and Jan PRŮCHA. Psychologie myšlení a řeči. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 135 s. ISBN 8071789437. info
  • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON and Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
  • SVATOŠ, Tomáš and Věra KOTKOVÁ. Sociální a pedagogická komunikace :ukázky teorie a praktická cvičení. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. 172 s. ISBN 80-7041-794-3. info
Assessment methods (in Czech)
Forma: bloková výuka požadavky k zápočtu: vlastní výstup s využitím technik videotréninku interakcí
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/PBSNPB7