PG21A31 Filozofie II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 D22
Předpoklady
PG12A22 Filozofie I. || PGJ12A22 Filozofie I.
Absolvování předmětu Filozofie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student obeznámen s hlavními směry a osobnostmi západní filozofické tradice, a to s dílčím přihlédnutím k filozofii společnosti. Bude umět vřadit tyto poznatky do všeobecně kulturního kontextu vývoje naší civilizace.
Osnova
  • Vybrané problémy z dějin evropské filozofie: Antická filozofie (předsokratici, antropologický obrat ; Sókratés a sofisté, systematici ; Platón, Aristotelés, helénistická filozofie). Patristika a scholastika (Augustin, Tomáš, spor o univerzália) Renesanční filozofie (přírodní filozofie, sociální filozofie ; Machiavelli, náboženská reformační filozofie) Novověká filozofie (racionalismus ; Descartes, Spinoza, Leibniz, empirismus ; Bacon, Locke, Hume). Osvícenství (Voltaire, Rousseau) Německý klasický idealismus (Kant, Fichte, Schelling, Hegel) Vznik marxismu. Pozitivismus (Comte, Mill, Spencer). Iracionalismus, voluntarismus, filozofie života (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson) Filozofie 20. století (fenomenologie, novopozitivismus, existencialismus, strukturalismus, postmodernismus)
Literatura
  • BLECHA, Ivan. Filosofie. 3. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. 239 s. ISBN 80-7182-069-5. info
  • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie [Zvon, 1996]. Translated by Petr Rezek - Miroslav Petříček - Karel Šprunk. 5. vyd. Praha: Zvon, 1996. 559 s. ISBN 80-7113-175-X. info
Výukové metody
Výuka je formou přednášky.
Metody hodnocení
Výuka formou přednášky. Předmět je ukončen formou písemného testu skládajícího se z 10 - 12 totevřených otázek. Zkouška je zaměřena na ověření znalosti hlavních teorií dané disciplíny a na práce hlavních představitelů odborného diskursu. Požadovaná úspěšnost je 80%.
Informace učitele
Literatura: Blecha, Ivan: Filosofie 3, opravené a rozšířené vydání, Olomouc 1998
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PG21A31