PG22A34 Ročníková práce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. individuální konzultace. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Pevná (přednášející)
Mgr. Petr Sucháček (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicol Dostálová (cvičící)
Mgr. Anna Drexlerová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (cvičící)
Mgr. Klára Holíková (cvičící)
Mgr. Martin Majcík (cvičící)
Mgr. Markéta Minaříková (cvičící)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (cvičící)
Mgr. Barbora Nekardová (cvičící)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Rozvadská (cvičící)
Mgr. Jana Sedláčková, DiS. (cvičící)
Mgr. Klára Šlapalová (cvičící)
Mgr. Zuzana Šmideková (cvičící)
Mgr. Tereza Vengřinová (cvičící)
Mgr. Kristýna Vlčková (cvičící)
Mgr. Tereza Vychopňová (cvičící)
Mgr. Klára Záleská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 8:00–9:40 C33
Předpoklady
PG11A11 Úvod do studia dějin ped. || PG11A01 Dějiny školství a pedagogiky && PG12A23 Pedagogické teorie && PG11A12 Obecná pedagogika && PG11A02 Alternativní pohledy na školu
Ročníkovou práci student odevzdává v třetím semestru studia. Předmět je možno zapsat po vykonání zkoušek z obecné pedagogiky, z pedagogických teorií, z úvodu do studia dějin pedagogiky a z dějin pedagogiky a vzdělávání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je napsat odborný text, který bude mít charakter odborného vědeckého článku. Ten je specifickým druhem vědeckého textu, který přináší nové (nově interpretované) poznatky určené primárně vědeckým pracovníkům v dané vědní disciplíně. Student formuluje v rámci zastřešujícího tématu zúžené, dílčí téma ročníkové práce, které se rozhodne zpracovat. Absolvování ročníkové práce je povinné v bakalářském cyklu studia.
Absolvent kurzu bude ovládat dovednosti potřebné pro psaní odborného textu. Konkrétně se jedná o práci s odbornou literaturou, vytváření osnovy, posouzení kvality odborného textu, psaní recenze, psaní uceleného odborného textu na zadané téma a prezentace výsledků práce (obhajoba práce). Absolvent bude mít základní přehled o možnostech zálohování dat a ochraně osobních údajů při využívání internetu a online služeb. Bude schopen tyto poznatky aplikovat při práci s daty v elektronické podobě a zejména při přípravě a psaní seminární práce.
Osnova
 • Pokud chcete absolvovat ročníkovou práci, musíte si nejdříve registrovat a zapsat předmět Ročníková práce v IS. Během září si každý student zvolí svého konzultanta a dohodne se s ním na konkrétním tématu práce. Jestliže tak v tomto období neučiníte, bude Vám konzultant přidělen. V říjnu odstartuje cyklus přednášek, na nichž bude studentům vysvětleno, jak při tvorbě textu postupovat a čeho se vyvarovat. Samotnou práci na textu bude řídit Váš konzultant a je záhodno řídit se jeho pokyny. Nejprve budete mít za úkol vypracovat téma, seznam a rešerši základní literatury a osnovu práce a posléze celou ročníkovou práci. Termíny odevzdání práce jsou dva: první je doporučený a umožňuje, aby student, který odevzdá práci v tomto termínu, dostal zpětnou vazbu ještě před finálním odevzdáním ročníkové práce. Druhý termín je tedy termín odevzdání úplné a dokončené ročníkové práce. Práci poté budete obhajovat v seminární skupině svého konzultanta. Každý student vypracuje posudek na práci jednoho ze svých kolegů a naopak si připraví reakci na posudek, který některý z kolegů napíše na jeho práci. O konečném výsledku rozhoduje konzultant práce.
 • Přednášky
 • Září registrace a zápis předmětu v IS
 • Výběr konzultanta a dohoda na tématu
 • Přednáška Co je odborný text?
 • Přednáška Jak vystavět osnovu textu?
 • Přednáška Jak pracovat s informacemi a literaturou?
 • Přednáška Jak obhajovat ročníkovou práci?
 • Přednáška Zálohování dat a ochrana osobních údajů v prostředí internetu.
 • Odevzdání první verze ročníkové práce
 • Závazné odevzdání finální verze ročníkové práce
Literatura
  neurčeno
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
přednášky, individuální práce s konzultantem
Metody hodnocení
Podmínka pro udělení zápočtu:
1. účast na přednáškách
2. účast na konzultacích organizovaných daným vedoucím ročníkové práce
3. odevzdání ročníkové práce
4. psaní posudku na jednu jinou ročníkovou práci
Informace učitele
Informace o kurzu v ELFu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2001, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.