PG22B22 Czech-German relations in the sphere of education

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
each even Monday 17:30–19:05 G12
Prerequisites (in Czech)
PG11A11 Intro. to the hist. of educ. && PG12A20 History of Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/10
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The object of this course is to study the development of Czech-German relations in the field of education since the release of General school-ordinance in the reign of Maria Theresa until the period of the release of Kosice government program at the end of the Second World War. Basic forms of teaching are lectures and student research projects. Students will gain not only a basic overview of the issues, but also will be able to realize their own research project on the Czech-German relations in the history of education after the methodological grounding.
Syllabus
 • 1. Methodological issues of historical-pedagogical research. 2. Maria Theresa's General school-ordinance and its implications for schooling in the Czech lands. 3. Development of education in the first half of the 19th century - the first attempt to introduce the Czech language as a teaching language. 4. Law Hasner and its implications for the development of the Czech education in the border areas. 5. Defensive educational associations - Central School Foundation, Deutsche Schulverein, National Unity. 6. The establishment of Czechoslovakia and the question of routing of education. 7. Law Metelka - Universal education act or an attempt to "Schuldrosselungen"? 8. The image of Czech "Volksschule" in the Bohemia. 9. The image of Czech "Volksschule" in the Moravia and Slesia. 10. Czech schools during the Protectorate of Bohemia and Moravia. 11. German education in Czechoslovakia after World War II.
Literature
  required literature
 • ŠIMÁNĚ, Michal. Učitelé menšinových škol pohledem dějin každodennosti (Teachers of Czech Volksschule from the Perspective of the History of Everyday Life). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 19, No 3, p. 89-122. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-6. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠIMÁNĚ, Michal. K problematice zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867-1918 (To the problems of the foundation of the czech minority elementary schools in Usti nad Labem and its surooundings during 1867-1918 period). E-Pedagogium, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, vol. 2010, No 4, p. 83-92. ISSN 1213-7499. info
 • České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 2003. 287 s. ISBN 8086101703. info
 • Sborník k problematice multietnicity :české země jako multietnická společnost: Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemí, 1848-1918. Edited by Zdeněk Kárník. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. 130 s. ISBN 80-85899-17-5. info
  recommended literature
 • The lost childrenreconstructing Europe's families after World War II. Edited by Tara Zahra. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011. xi, 308 p. ISBN 9780674061378. info
 • Kidnapped soulsnational indifference and the battle for children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Edited by Tara Zahra. Ithaca: Cornell University Press, 2008. xvii, 279. ISBN 9780801461910. info
 • KÁDNER, Otakar. Vývoj a dnešní soustava školství. 2. díl. V Praze: Sfinx, 1931. 651 s. info
 • ŠAFRÁNEK, Jan. Školy české : obraz jejich vývoje a osudů. Sv. II, R. 1848-1913. V Praze: nákladem Matice české, 1918. info
Teaching methods
instructions for performing the project work; preparation of joint project work by the students; presentation and discussion of project papers
Assessment methods
Presentation in the class; The processing and defense of essay.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3318
The course is also listed under the following terms Autumn 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/PG22B22