PG44B56 Lectures of Experts

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kristýna Vlčková (seminar tutor)
Mgr. Martin Majcík (lecturer)
Mgr. Dana Sklenářová (lecturer)
Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Dáša Zouharová (lecturer)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (lecturer)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Wed 16:00–17:40 C11
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Lectures of experts is the subject that is taught by leading experts in andragogy, pedagogy and social education and counseling. It invited the Czech and foreign experts. Topic lectures will be published at the beginning of each semester or during it. The goal is to introduce candidates from master's students addressed current topics, new approaches and future direction of the discipline. An integral part of each lecture is open to discussion with the lecturer. At the end of this course the student will be able to: - Understand new issues of pedagogy, andragogy, pedagogy and social counseling - Apply knowledge acquired in other courses, when writing scientific texts
Syllabus (in Czech)
  • Přednášky českých a zahraničních odborníků. Cílem je seznámit studenty s aktuálním děním v oboru na mezinárodní úrovni. Studenti mají možnost diskutovat o základích současných otázkách se zahraničními odborníky.
Literature
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (Do We Learn Through All Our Lives? On adult education in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 pp. ISBN 978-80-210-4779-2. info
  • POL, Milan. Škola v proměnách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 stran. ISBN 9788021044999. info
  • POL, Milan. Škola vedená, řízená a spravovaná. (Leadership, management and governance of school.). Pedagogika, Praha: UK, 2007, LVII, No 3, p. 213-226. ISSN 0031-3815. info
  • POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol - věc veřejná? (Boards of governors - a public issue?). Brno: FF MU, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1745-7. info
Teaching methods
Lectures by specialists in the field of adult education, pedagogy and social education and counseling.
Assessment methods
Requirements for successful completion of the course: attendance at all lectures. Inspection will be done by revising the attendance list.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PG44B56