PG44B73 Experiential reflective learning methods

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
8/12/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (lecturer)
Mgr. Sven Dražan (seminar tutor)
Mgr. Petra Rychecká (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course the student will:
• have personal experience with several selected techniques and methods of experiential reflective learning
• have a basic overview about possibilities how to apply selected methods and techniques of experiential reflective learning
• have a general overview about bases and principles of selected methods and techniques of experiential reflective learning
• be able to reflect contribution of each technique for her/his own personal-social development
• be able to use acquired information and skills about methods and techniques of experiential reflective learning in the course of pedagogical activity
Syllabus
 • Curriculum consists of selected methods and techniques which are applied in experiential reflective learning. Notably the encryption techniques, art techniques, methods of educational drama, imaginative techniques and larps.
Literature
 • Herec v divadle (Variant.) : Herec v moderním divadle : vize, metody a techniky herectví 20. století. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Imaginace - nástroj osobního rozvoje (Imagery - instrument of self-enhancement). Praha: Česká televize, 2010. pořad Milénium. URL URL info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 9788024718651. info
 • HANŽL, Tomáš, Radek PELÁNEK and Ondřej VÝBORNÝ. Šifry a hry s nimi : kolektivní outdoorové hry se šiframi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 198 s. ISBN 9788073671969. info
 • VONDRUŠKA, Pavel. Kryptologie, šifrování a tajná písma. 1. vyd. Praha: Albatros, 2006. 340 s. ISBN 8000018888. info
 • LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Translated by Johana Elisová. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 279 stran. ISBN 8071788643. info
 • SEIFERT, Ang Lee, Theodor SEIFERT and Paul SCHMIDT. Aktivní imaginace : práce s fantazijními obrazy a jejich vnitřní energií. Translated by Markéta Laňová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 204 s. ISBN 8071788457. info
 • SCHMID, Wolf. Narativní transformace : dění, příběh, vyprávění, prezentace vyprávění. Translated by Petr Málek. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. 68 s. ISBN 8085778416. info
 • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 199 s. ISBN 80-7178-204-1. info
Teaching methods
The particular lessons of the course will be conducted as interactive and self-experience workshops.
Assessment methods
At the end of the course student has to write self-experience essay on the extent of 2 to 3 standard pages about the following topic: "How did the course influence my thinking about lectors´ work in the field of experiential reflective learning?".
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: prezenční bloková výuka doplněna online výukou.
Teacher's information
http://www.acor.cz
The course is also listed under the following terms Spring 2016.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/PG44B73