PG51B101 E-learning

Faculty of Arts
Autumn 2014
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (seminar tutor)
Mgr. Hana Staudková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
each odd Monday 9:10–10:45 L11
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course focuses on a relatively new phenomenon in current education: students will familiarize themselves with theoretical approaches and views of e-learning. Educational policies, strategic documents at both national and European level will be studied (E-Europe, E-learning, The Partnership Challenge etc.). The second focus of the course is on practical applications of e-learning in different types of schools and within life-long learning (including inter-company learning). The course will use Moodle online support, thanks to which students will be able to experience one of the alternatives in e-learning in an active way. At the end of the course students should be able to understand and explain theoretical approaches and views of e-learning. Students should be able to make reasoned decisions about practical applications of e-learning in different types of schools and within life-long learning.
Syllabus
 • Introduction into E-learning
 • Definition of Basic Terms (E-learning, Blended Learning, E-learning 2.0, E-learning 3.0, Web 2.0)
 • History of ICT Integration in Education (CAL, WBT, LMS)
 • E-learning in EU and CR Educational Policy Documents
 • Pedagogic-didactic Theories and E-learning (Constructivism, Behaviourism, Cognitivism).
 • Psychological and Sociological Issues of E-learning
 • Limits and Possibilities of E-learning
 • Standards and Evaluation of E-learning
 • Teacher’s and Student’s Role in E-learning
 • Basic Overview of ICT Instruments Used in E-learning (Internet, Web quest, Wiki, Podcast etc.)
 • Social networks and e-learning
 • Personal learning enviroment
Literature
  required literature
 • ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu (E-learning in university-level teaching as seen through empirical research). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, No 1, p. 101-126. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • The SAGE handbook of e-learning research. Edited by Richard Andrews - Caroline A. Haythornthwaite. 1st pub. Los Angeles: SAGE Publications, 2007. xix, 539. ISBN 9781412919388. info
 • MASON, Robin and Frank RENNIE. Elearning : the key concepts. New York: Routledge, 2006. xxxviii, 1. ISBN 0415373077. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu (E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning). Pedagogika, Praha: PedF UK, 2006, LVI, No 4, p. 335-347. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy (On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, vol. 2004, U 9, p. 111-126. ISSN 1211-6971. info
  recommended literature
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie and Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012. 281 stran. ISBN 9788024741529. info
 • WHITTON, Nicola. Learning with digital games : a practical guide to engaging students in higher education. 1st pub. New York: Routledge, 2010. xiv, 214. ISBN 9780415997751. info
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 9788086723563. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy, Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313. info
 • Rethinking pedagogy for a digital age : designing and delivering e-learning. Edited by Rhona Sharpe - Helen Beetham. 1st pub. London: Routledge, 2007. xx, 260. ISBN 9780415408745. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. (ICT, the Digital Divide and Adult Education: Socioekonomic and Educational Aspects of the Digital Divide in the Czech Republic). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, U11, p. 101-118. ISSN 1211-6971. info
 • BIELAWSKI, Larry. Blended eLearning : integrating knowledge, performance, support, and online learning. 2nd ed., enterprise-class ed. Amherst: HRD Press, 2005. xx, 326. ISBN 0874257174. info
 • ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 223-228, 6 pp. ISBN 80-210-3699-0. info
 • ZOUNEK, Jiří and Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy (Internet for Teachers). 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 128 pp. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. info
  not specified
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu (From Blackboard to Display. Elearning at Faculty of Arts). In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University, 2008. p. 43-48, 5 pp. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • ZOUNEK, Jiří. El-dům - portál pro podporu e-learningu (nejenom v systému Moodle). (El-dům (El-house) - web portal for e-learning support (not only in Moodle)). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460, 7 pp. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů) (ICT in Elementary School (from point of view of heads)). Metodické rozhľady, Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, vol. 16, No 2, p. 22-25. ISSN 1335-0404. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky (Teacher's belief as a key element of e-learning. Qualitative research of e-learning at university-level teaching). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460, 7 pp. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. (By pulling or under pressure? Motives for using ICT in teachers work). In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. p. 99 - 106, 8 pp. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006 : 7.-9. listopadu 2006 Hradec Králové. Edited by Jan Sedláček. Vyd. 1. s přílohou CD. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 377 s. ISBN 8070414162. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365, 4 pp. ISBN 80-244-1079-6. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7, 7 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7, 7 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 62-63, 2 pp. ISBN 80-210-3821-7. info
 • ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT (School development and transformation and ICT). In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. p. 290-299, 10 pp. ISBN 80-239-4633-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learningová podpora výuky jako možná cesta rozvoje pregraduálního učitelského studia (E-learning and Teacher Training). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 1-6, 6 pp. ISBN 80-210-3474-2. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu (ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project). In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. p. 1-6, 6 pp. ISBN 80-7044-571-8. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. p. 28-35, 8 pp. ISBN 80-239-2598-9. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy (Editorial system as a tool for building schools website). In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2004. p. 1-4, 4 pp. info
 • Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : sborník příspěvků. Edited by Bedřich Zimola. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 172 s. ISBN 8073181908. info
 • GRIMUS, Margarete. eLearning, eTeaching, eEducation :an aspect of a new learning culture : study texts for European masters degrees. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. 205 s. ISBN 8073150522. info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003. 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury (On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture). In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. p. 1-7, 8 pp. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele (Computer, Internet and Multimedia in teachers work). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 61-73, 12 pp. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8. info
 • The Internet in everyday life. Edited by Barry Wellman - Caroline A. Haythornthwaite. Malden, MA, USA: Blackwell Pub., 2002. xxxi, 588. ISBN 0631235086. info
Teaching methods
instructions for performing the project work; tutoring; e-portfolio; preparation of joint project work by the students; presentation and discussion of project papers;
Assessment methods
Written project work; Presentation in the class; The processing and defense of essay.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pouze pro studenty navazujícího magisterského studia.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Teacher's information
http://elf.phil.muni.cz/elf/
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2014/PG51B101