PG51B102 Didaktika vzdělávání dospělých

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:50–12:25 B2.24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/5, pouze zareg.: 0/5, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v rámci vyučovaného kurzu seznámí se základními teoretickými východisky andragogické didaktiky a s principy vzdělávání dospělých vůbec. Dílčím cílem předmětu je porozumění způsobům výstavby vzdělávacích programů ve všech jeho fázích od analýzy vzdělávacích potřeb po samotnou evaluaci vzdělávání. Získané informace budou studenti moci využít prostřednictvím zpracování vlastního skupinového vzdělávacího projektu a dále aplikovat získané znalosti a dovednosti v samotné praxi. Další témata, kterým bude během realizace kurzu věnována pozornost, jsou: vzdělavatel dospělých, styly učení dospělých a firemní vzdělávání. Mezi metody používané v průběhu kurzu patří především přednáška a následující diskuse nad tématy. Studenti budou moci vzájemně diskutovat rovněž prostřednictvím fóra v e-learningu.
Osnova
 • Osnova (ve vyučovacím jazyce):
 • 1. Andragogická didaktika jako obor, charakteristika.
 • 2. Specifika vzdělávání dospělých, vzdělávání dospělých v současnosti.
 • 3. Základní činitelé didaktického procesu: principy, metody, formy.
 • 4. Metody vzdělávání dospělých: Storytelling jako metoda ve vzdělávání dospělých
 • 5. Metody vzdělávání dospělých: Mentoring (mentor, mentee). O mentoringu v procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • 6. Výstavba vzdělávacího programu a jeho jednotlivé fáze. Struktura, cíle, procesy.
 • 7. Analýza vzdělávacích potřeb. Evaluace a vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu.
 • 8. Vzdělavatel dospělých jako jeden z významných faktorů didaktického procesu.
 • 9. Transfer naučeného do životních a pracovních situací. Učení se v praxi, reflektivní praxe.
 • 10. Příprava a realizace vzdělávacích projektů. Cíle, obsah, realizační tým, finanční rámec.
 • 11. Výstupy seminárních projektů.
Literatura
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • ROGERS, Jennifer. Adults learning. 4th ed. Buckingham: Open University Press, 2001. 225 s. ISBN 0-335-20677-8. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností :metodický průvodce. Praha: Management Press, 2001. 221 s. ISBN 80-7261-048-1. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 271 s. ISBN 80-85963-52-3. info
 • BELCOURT, Monica a Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 157 s. ISBN 8071841684. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • Vzdělávání a rozvoj manažerů. Edited by Joseph Prokopenko - Milan Kubr, Translated by Stanislav Jurnečka - St. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 631 s. ISBN 8071692506. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečný skupinový projekt. 80% docházka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
V období Jaro 2014 probíhá výuka v úterý, učebna ACOR v 17:30 -19:00 v termínech 18.2., 25.2., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 6.5.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.