PG51B73 Didactic Use of E-learning (Online Teaching and Learning)

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (seminar tutor)
Mgr. Hana Staudková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Mon 9:10–10:45 B2.33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course follows E-learning. The course is focused on pedagogic and didactic issues concerning e-learning, students will deal with practical implications of ICT instruments in teaching and learning. Based on their knowledge and skills from the previous course (in cooperation with the tutor) they will create their own e-learning course that will apply appropriate ICT tools (e.g. electronic learning environment Moodle, information system of Masaryk University, web pages, data warehouses, educational objects etc.). In that way students will be learning about e-learning through e-learning. Students will be able to design and structure content of the course, plan learning activities, create a simple e-learning course and to conduct a basic evaluation of a course.
Syllabus
 • 1. Pedagogic-didactic Theories and their Application in E-learning. Psychological and Sociological Issues of E-learning 2. Limits and Possibilities of E-learning 3. Standards and Evaluation of E-learning 4. Teachers and Students Role in E-learning 5. Basic Overview of ICT Instruments Used in E-learning (Internet, Webquest, Wiki, Podcast etc.) 6. Technical Tools for Creation of Digital Educational Contents (Digital Video, Digital Camera, Mobile Technologies – Portable and Pocket Computers, Specialized Software for Editing Video and Audio Files) 7. Digital Educational Objects and Digital Libraries 8. Creation of Students E-learning Course (Project Education, Team Work) 9. Presentation and Internal Defence of Students Course
Literature
  required literature
 • ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie and Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 104 s. ISBN 9788070439678. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání (Elearning in schooling). In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. p. 277-281, 5 pp. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (Teachers and technology. Between a traditional and a modern approach). Brno: Paido, 2009. 172 pp. ISBN 978-80-7315-187-4. info
 • MASON, Robin and Frank RENNIE. Elearning : the key concepts. New York: Routledge, 2006. xxxviii, 1. ISBN 0415373077. info
 • HORTON, William K. E-learning by design. San Francisco: Pfeiffer, 2006. xxxvi, 596. ISBN 0787984256. info
 • PALLOFF, Rena M. and Keith PRATT. The virtual student : a profile and guide to working with online learners. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2003. xxii, 191. ISBN 0787964743. info
 • HORTON, William. Designing web-based training : how to teach anyone anything anywhere anytime. New York: John Wiley & Sons, 2000. xxv, 607 s. ISBN 0-471-35614-X. info
  recommended literature
 • PALLOFF, Rena M. and Keith PRATT. Assessing the online learner : resources and strategies for faculty. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2009. xviii, 153. ISBN 9780470283868. info
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 9788086723563. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky (Teacher's belief as a key element of e-learning. Qualitative research of e-learning at university-level teaching). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460, 7 pp. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • The SAGE handbook of e-learning research. Edited by Richard Andrews - Caroline A. Haythornthwaite. 1st pub. Los Angeles: SAGE Publications, 2007. xix, 539. ISBN 9781412919388. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. (ICT, the Digital Divide and Adult Education: Socioekonomic and Educational Aspects of the Digital Divide in the Czech Republic). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, U11, p. 101-118. ISSN 1211-6971. info
 • BIELAWSKI, Larry. Blended eLearning : integrating knowledge, performance, support, and online learning. 2nd ed., enterprise-class ed. Amherst: HRD Press, 2005. xx, 326. ISBN 0874257174. info
 • ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971. info
  not specified
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu (E-learning in university-level teaching as seen through empirical research). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, No 1, p. 101-126. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie) (Influence of the e-learning on the academic achievement (case study evaluation)). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-6, 6 pp. ISBN 978-80-210-4296-4. sborník, © Masarykova univerzita v Brně info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu (E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning). Pedagogika, Praha: PedF UK, 2006, LVI, No 4, p. 335-347. ISSN 0031-3815. info
 • Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006 : 7.-9. listopadu 2006 Hradec Králové. Edited by Jan Sedláček. Vyd. 1. s přílohou CD. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 377 s. ISBN 8070414162. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 223-228, 6 pp. ISBN 80-210-3699-0. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365, 4 pp. ISBN 80-244-1079-6. info
 • Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : sborník příspěvků. Edited by Bedřich Zimola. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 172 s. ISBN 8073181908. info
 • GRIMUS, Margarete. eLearning, eTeaching, eEducation :an aspect of a new learning culture : study texts for European masters degrees. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. 205 s. ISBN 8073150522. info
 • HORTON, William K. and Katherine HORTON. E-learning tools and technologies : a consumer's guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2003. xii, 574. ISBN 0471444588. info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003. 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • The Internet in everyday life. Edited by Barry Wellman - Caroline A. Haythornthwaite. Malden, MA, USA: Blackwell Pub., 2002. xxxi, 588. ISBN 0631235086. info
 • ZOUNEK, Jiří and Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy (Internet for Teachers). 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 128 pp. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. info
Teaching methods
Instructions for performing the project work; tutoring; project and collaborative methods; constructivist teaching; presentation and discussion of student's projects (chapters of e-course);
Assessment methods
Written project work; Presentation in the class; The processing and defense of essay.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pouze pro studenty navazujícího magisterského studia.
Teacher's information
http://elf.phil.muni.cz/elf/
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2016.
 • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/PG51B73