PG51B82 Inovace v české škole

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 D33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
V kurzu jsou diskutovány inovativní proudy v českém školství po roce 1989 v kontextu vývoje právního, politického a společenského rámce změn. Jsou diskutovány rozmanité koncepce rozvoje českého školství i činnost neziskových organizací a aktivity na úrovni jednotlivých škol. Zvláštní pozornost je věnována procesům změny na úrovni práce školy a učitele. Prezentována je teorie změny a inovací. Studenti jsou po absolvování kurzu schopni: porozumět a vysvětlit postatu inovativních procesů ve školství a vzdělávání; interpretovat úspěšné a neúspěšné inovativní a reformní pokusy; navrhovat intervence do školské a vzdělávací reality podporující zavádění a šíření inovací.
Osnova
 • Inovace a inovační procesy a jejich podstata.
 • Inovace ve vzdělávání a reforma školské soustavy po r. 1989. Společenský kontext reformy.
 • Inovace a rozvoj a kvalita školy. Koncepty "school improvement", "school development" a "učící se škola". Klíčové oblasti chodu školy a změna a inovace v nich.
 • Inovace v práci učitele. Osobnostní, pedagogicko-metodická a kulturní rovina inovace.
 • Podpora inovační procesů.
 • Inovativní hnutí a působení neziskového sektoru v oblasti vzdělávání.
Literatura
 • Bílá kniha : národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Variant.) : Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. info
 • časopisy Učitelské listy, Moderní vyučování
 • RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 281 s. ISBN 80-86642-17-8. info
 • KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu :metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 228 s. ISBN 80-7178-695-0. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • ČERYCH, Ladislav. České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie : Program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. 88 s. ISBN 8021103124. info
 • Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s., ta. ISBN 80-7178-263-7. info
 • RÝDL, Karel. Sebehodnocení školy :jak hodnotit kvalitu školy. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1998. 71 s. ISBN 80-86106-04-7. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se :praktický průvodce strategiemi vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 172 s. ISBN 80-7178-120-7. info
 • RÝDL, Karel. Cesta k autonomní škole :projekt NEMES k otázkám autonomie školy a učitele v evropském kontextu. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1996. 79 s. ISBN 80-901662-8-8. info
 • RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 1994. 264 s., ob. ISBN 80-900035-8-3. info
 • ČERVENKA, Stanislav. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? :o individuálních projektech škol. Edited by Miluše Havlínová. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1994. 126 s. ISBN 80-901662-2-9. info
 • ČERVENKA, Stanislav. Angažované učení. Praha: Tomáš Houška, 1992. 95 s. ISBN 80-900704-8-5. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace individuálního projektu.
Metody hodnocení
Prezentace individuálního projektu naplňující požadavky.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PG51B82