PGBICT01 Digitální technologie ve vzdělávání

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz se zaměřuje problematiku ICT ve vzdělávání. Téma ICT ve vzdělávání je studováno v různých rovinách a z různých pohledů. Studenti se budou věnovat problematice začleňování ICT do školního vzdělávání (např. do práce učitelů, do života školy apod.) a také do vzdělávání dospělých. Důraz je kladen na rovněž na téma, jak lze danou problematiku zkoumat, jaké výzkumy již byly realizovány, jaké přinesly výsledky, kde je možné obecně hledat empirická data o ICT ve vzdělávání apod. Pozornost je věnována rovněž problematice sociálních sítí, ICT v životě a učení dospělých, e-learningu, ale také bezpečnosti dat i bezpečnosti při pohybu ve virtuálním prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout klíčové otázky implementace ICT do vzdělávání, do vzdělávání dospělých i do života společnosti;
- popsat a vysvětlit možnosti zkoumání dané problematiky;
- vyhledat, analyzovat a využívat empirická data k tomuto tématu a interpretovat je;
- popsat a představit školsko-politické dokumenty týkající se ICT ve vzdělávání (národní i mezinárodní;
- určit a popsat současné možnosti (nejenom) didaktického využití ICT ve škole;
- využívat některé přístroje moderní didaktické techniky (ICT).
Osnova
 • Úvod do problematiky (zdroje, vymezení tématu apod.).
 • ICT ve vzdělávání (obecně-teoretický pohled).
 • ICT ve škole a školním vzdělávání a v práci učitele.
 • ICT ve vzdělávání dospělých.
 • Sociální a etické aspekty využívání ICT
 • Výzkum v oblasti ICT.
Literatura
  povinná literatura
 • ZOUNEK, Jiří. Digitálních technologie ve vzdělávání – od školské politiky až k učení žáků. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, XIX, č. 11, s. 37-39. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK a Klára MAJCÍKOVÁ. Life and learning of digital teens : adolescents and digital technology in the Czech Republic. Cham: Springer, 2022, xx, 254. ISBN 9783030900397. info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9. URL info
  doporučená literatura
 • JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky. Edited by Jiří Zounek. 298 stran. URL info
 • Digital learning lives :trajectories, literacies, and schooling. Edited by Ola Erstad. 1 online r. ISBN 9781433111648. info
 • JUHAŇÁK, Libor, Jiří ZOUNEK a Lucie ROHLÍKOVÁ. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior. Pergamon Press, 2019, roč. 92, MAR 2019, s. 496-506. ISSN 0747-5632. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.015. URL info
 • JUHAŇÁK, Libor. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013 : exploratorní analýza. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 1, s. 9-36. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. info
 • ARNSETH, Hans Christian, Ola ERSTAD, Libor JUHAŇÁK a Jiří ZOUNEK. Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT : role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 87-110. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HRTOŇOVÁ, Nina, Jiří KOHOUT, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior. Amsterdam: Elsevier, 2015, roč. 51, B, s. 873-879. ISSN 0747-5632. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.018. URL info
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA, Alena ČERNÁ, Lenka DĚDKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, 184 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5010-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů. Řízení školy: Speciál pro střední školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, s. 15-17. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xix, 226. ISBN 9788073579036. info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012, 281 stran. ISBN 9788024741529. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 5, s. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • International handbook of information technology in primary and secondary education. Edited by Joke Voogt - Gerald A. Knezek. Dordrecht: Springer, 2008, xlii, s. ISBN 9780387733142. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. I. vydání. Praha: Triton, 2006, 160 s. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1. info
  neurčeno
 • POLÁČEK, Jiří. Dynamika počítačem podporovaného skupinového učení. Edited by Jiří Zounek. 246 stran. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč. 10, č. 3, s. 21-23. ISSN 1214-8679. info
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ a Roman ČERNÍK. Konstruktivismus v praxi vysokých škol. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2011, 142 s. ISBN 9788070439838. info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 4, s. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010, s. 285-290. ISBN 978-80-7435-067-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006, 151 s. ISBN 8072548581. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005, s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6. info
Výukové metody
vysvětlení zadání seminárních projektů (projektová výuka); společná práce studentů na projektech; prezentace a diskuze o výsledcích projektů;
Metody hodnocení
Seminární projekt je hodnocen po stránce obsahové (vhodná struktura, adekvátní terminologie a argumentace, využití českých i zahraničních zdrojů apod.) i formální (jasnost, názornost prezentace, reakce na zpětnou vazbu vyučujícího i studentů, kvalita spolupráce v pracovních skupinách).
Informace učitele
Všechny základní informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF, do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Základní informace obsahují program kurzu, podmínky jeho absolvování předmětu, témata seminárních prací, požadavky na jejich zpracování, způsoby prezentace prací (jsou-li zadány) apod. Studenti jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.