PGBK109 Sociální psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
12/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 13:00–14:40 C43, Pá 13. 3. 8:00–9:40 C43, 10:00–11:40 C43, 13:00–14:40 C43, 15:00–16:40 C43, 17:00–18:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentace klasických i nejnovějších poznatků z oblasti sociální psychologie. Část předmětu je věnovaná i aplikaci do praxe a běžného života. Nedílnou součástí je diskuze a kritické přemýšlení o sociálně-psychologických jevech.
Výstupy z učení
Student získá znalosti v tématech: - předmět sociální psychologie a její význam pro sociální pedagogy a pracovníky,
- intraindividuální procesy a jejich přesah do mezilidských vztahů,
- interindividuální procesy jako komunikace, persuaze
- skupinové procesy, zejména struktura a dynamika sociální skupiny,
- meziskupinové procesy, především stereotypy a předsudky, genderové aspekty.
Student posílí své dovednosti v řadě oblastí a bude umět: - aplikovat znalost zákonitostí fungování lidské psychiky na proces poznávání sebe i jiných lidí,
- rozpoznávat pozitivní osobnostní potenciál i kritická úskalí v oblasti vlastních psychických stavů,
- aplikovat získané psychologické poznatky v procesu seberegulace,
- vstupovat aktivně do sociální interakce a podporovat její pozitivní rysy,
- rozpoznávat psychosociální zdroje a limity dané osobnosti a respektovat její autonomii.
Osnova
 • Předmět a aktuální témata sociální psychologie. Historické zakotvení sociální psychologie, diskuze nature versus nurture.
 • Intrapersonální procesy: Kognitivní procesy, rysy osobnosti a další osobnostní charakteristiky související s mezilidskou interakcí (emoční inteligence, empatie atd.)
 • Interpersonální procesy: Komunikace, persuaze, postoje - teoretické přístupy, teorie a jejich měření.
 • Skupinové procesy: struktura a typologie sociální skupiny. Vlastnosti sociální skupiny. Skupinová dynamika. Vliv sociální skupiny a její rizika (konformita, sociální poslušnost, deindividuace atd.)
 • Meziskupinové procesy: stereotypy a předsudky, genderové aspekty.
Literatura
  povinná literatura
 • Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. Edited by Jozef Výrost - Eva Sollárová, Translated by Ivan Slaměník. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 759 stran. ISBN 9788024757759. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vyd. 6. Praha: Portál, 2011. 166 s. ISBN 9788073679095. info
  doporučená literatura
 • MILLOVÁ, Katarína. Psychologie celoživotního vývoje : uvedení do moderních teorií. 1. vyd. Brno: Host, 2012. 126 s. ISBN 9788072946990. info
 • Advanced social psychology : the state of the science. Edited by Roy F. Baumeister - Eli J. Finkel. Oxford: Oxford University Press, 2010. viii, 813. ISBN 9780195381207. info
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 9788024734347. info
 • An introduction to critical social psychology. Edited by Alexa Hepburn. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2003. ix, 278 p. ISBN 9781446248485. info
Výukové metody
přednášky, v seminářích diskuse, cvičení
Metody hodnocení
Aktivní účast na přednáškách, přítomnost alespoň 80 % (50 % z hodnocení). Vypracování rešerše na zvolený sociálně-psychologický výzkum (50 % z hodnocení).
Informace učitele
Součástí předmětu je i dobrovolná účast na výzkumu (dotazníkovém), která je oceněna bonusovými body k celkovému počtu možných získaných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PGBK109