PGDS034 Contemporary Topics of Educational Sciences

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2. 20 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Fri 14:00–15:40 L21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 4 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/4, only registered: 0/4
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz je určen pro doktorské studenty. Každý student si zvolí jedno aktuální a významné téma a na toto téma připraví krátkou přednášku pro své kolegy. Cílem kurzu je: Zorientovat se v současných tématech pedagogických věd. Seznámit se s relevantními oborovými časopisy. Naučit se účinně vyhledávat kvalitní zdroje. Naučit se strukturovat prezentaci tak, aby byla informačně hutná, avšak zároveň přívětivá k posluchačům. Zdokonalit se v ústní prezentaci.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PGDS034