PGK12A22 Filozofie I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. blokově. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Tomáš Měšťánek (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je prostřednictvím dějin filozofie představit podstatu a proměnu filozofického tázání.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student schopen: - vysvětlit povahu filozofického tázaní a jeho vztah k jiným přístupům ke světu (věda, umění, náboženství); - vymezit základní pojmy a problémy hlavních filozofických disciplín (ontologie, epistemologie, etika); - určit hlavní představitele a směry západní filozofické tradice od antiky po počátek novověku.
Osnova
 • Vznik filozofie a podstata filozofického tázání
 • Pojmy a problémy hlavních filozofických disciplín
 • Filozofie v antice a helénismu
 • Filozofie ve středověku a renesanci
 • Reforma vědění na počátku novověku
Literatura
  povinná literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. info
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 stran. ISBN 9788073631925. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 4. vyd. Praha: Paseka, 2002. 374 s. ISBN 807185171X. info
  doporučená literatura
 • FLOSS, Pavel. Proměny vědění. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1987. 380 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test (jeden průběžný, jeden závěrečný).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PGK12A22