PGK31B47 Psaní odborných textů

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
blokově. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl naučit základním dovednostem psaní odborných textů, ať už jde o eseje, diplomové práce či výzkumné projekty. Doporučuje se studentům pracujícím na odborné práci např. k bakalářské zkoušce. Pokud na takovéto práci momentálně nepracují, budou pracovat na cvičném materiálu podle vlastního výběru.
Hlavní cíle kurzu jsou:
Porozumění specifikům odborného textu a znalost žánrů a stylů odborného textu; porozumění procesu psaní odborného textu; osvojení vybraných technik psaní a jejich aplikace; analýza zdrojů; aplikace na psaní o empirickém výzkumu.
Osnova
 • Pedagogická terminologie.
 • Jazyk odborného textu.
 • Typy a žánry odborného textu.
 • Příprava a analýza podkladů k psaní.
 • Techniky psaní.
 • Práce s daty, fakty a argumenty. Práce k číselnými údaji v odborné textu.
 • Styly psaní při využití specifických metodologických přístupů.
 • Psaní grantových žádostí a psaní pro účely fundraisingu.
Literatura
 • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce příležitost k seberealizaci :(metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • TRAVERS, Robert M. W. Úvod do pedagogického výzkumu. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 538 s. info
Metody hodnocení
Použité metody: přednáška, prezentace, četba, procvičování dovedností, samostatné psaní mimo výuku. Studenti píší min. 25 stran za semestr.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.