PGK31B47 Writing of skilled texts

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Fri 4. 10. 8:00–9:40 B2.24, 10:00–11:40 B2.24, Fri 18. 10. 10:00–11:40 B2.24
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
This course aims to teach the fundamental principles of scholarly work on a papers and its presentation including writing of the research project. It is recommended to students writing their theses such as those for the Bachelor Degree examination. If they do not work on such theses, they may use a mock material according to their own choice.
At the end of the course students should be able to:
Understand and explain specific features of scientific text and genres and styles of scientific writing; understand the process of writing; apply selected techniques of writing; analyze sources; write on empirical research.
Syllabus
 • Terminology of educational sciences.
 • Language of scientific communication.
 • Types and genres of scientific writing.
 • Analysis of scientific resources.
 • Data, facts and arguments.
 • Numeric data, tables and graphs.
 • Styles of scientific writing and methodology of research.
 • Writing for purposes of grant applications and fundraising.
Literature
 • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. (How to Write a Dissertation and the Czech (and not only) University Environment(s).). In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. p. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce příležitost k seberealizaci :(metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • TRAVERS, Robert M. W. Úvod do pedagogického výzkumu. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 538 s. info
Assessment methods
Methods used during the course: lectures, presentations, reading, psaní, excercising, homeworks. Students produce at least 25 pages during the course.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: blokově.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/elf/
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PGK31B47