PGK51B78 Law

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Hana Poláková (lecturer)
JUDr. Hana Poláková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Legal Regulations and Schools The objective of the course is to introduce students to the study of law and make them realize the significance of law in society. Next, attention will be paid to the law psychology, legal regulations dealing with schools, children;s rights and duties, legal position of the handicapped people, legal adaptation of socially non-adaptable persons position and social law.
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu: 1. organizační záležitosti, úvodní výklad zaměřený na sytém právní úpravy problematiky školství, základní cíle a zásady vzdělávání, základní dokumenty ovlivňující činnost škol a školských zařízení – vzdělávací programy, dlouhodobé záměry, výroční zprávy, vzdělávací soustava a právní postavení škol. 2. Financování škol a školských zařízení, hodnocení škol a postavení České školní inspekce. Vyučovací jazyk, vzdělávání příslušníků národnostních menšin, vzdělávání cizinců, organizace vzdělávání ve školách, dokumentace škol a školských zařízení, výchovná opatření, přestupky; 3. předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání a jiné vzdělávání – jejich průběh a organizace; 4. školský rejstřík, postavení ředitele školy, kompetence školské rady, zřizovatele, ministerstva školství mládeže a tělovýchovy; 5. práva a povinnosti pedagogických pracovníků, definice pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka, další vzdělávání pedagogických pracovníků; 6. vybrané kapitoly zákoníku práce a speciální právní úprava daná zákonem o pedagogických pracovnících – vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, ukončování pracovního poměru, pracovní doba, odměňování
Literature
 • POLÁKOVÁ, Hana. Prováděcí předpisy ke školskému zákonu a zákonu o pedagogických pracovnících s výkladem. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2005. 401 s. ISBN 8090261469. info
 • POLÁKOVÁ, Hana. Školský zákon : zákon o pedagogických pracovnících s výkladem. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2004. 287 s. ISBN 8090261434. info
 • HANZOVÁ, Marie, Miloslav KODÝM and Marta KREMLIČKOVÁ. Práva a povinnosti našich dětí. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 107 s. ISBN 80-7187-007-2. info
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana. Rodinné právo. Vyd. 2. oprav. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 159 s. ISBN 80-210-1113-0. info
 • KUCHTA, Josef. Základy kriminologie (Basics of criminology). In Základy práva. 1., Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 354-366. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1. info
 • Základy práva. Vyd. 2., opr. a rozš. V Brně: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. ISBN 80-210-1037-1. info
 • SCHELLE, Karel. Základy práva 2. opr. a dopl. vyd. SO. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, Masarykova univerzita, 1994. 2 sv. info
 • SCHELLE, Karel. Základy práva. 2, Soukromé právo. 2. vyd., opravené a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 314 s. ISBN 80-210-1036-3. info
Teaching methods
Lectures, class discussion
Assessment methods
written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/PGK51B78