PGMK505 Právo

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
18/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Hana Poláková (přednášející)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 11. 8:00–9:40 B2.34, 10:00–11:40 B2.34, 13:00–14:40 B2.34, 15:00–16:40 B2.34, 17:00–18:40 B2.34, Pá 29. 11. 8:00–9:40 B2.34, 10:00–11:40 B2.34, 13:00–14:40 B2.34, 15:00–16:40 B2.34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámení studentů se základními kategoriemi práva (definice, rozdělení, konkrétní aplikace práva). Důraz je kladen na propojení s reálným využitím právního povědomí v praxi (v oblasti vzdělávání).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v základní terminologii školské legislativy - orientovat se v základní terminologii pracovního práva - orientovat se v oblasti pracovně právní legislativy - identifikovat problematické oblasti pracovního pohovoru - orientovat se v oblasti antidiskriminačního zákona
Osnova
 • 1. Prameny práva (právní předpisy-ústava, zákony, podzákonné akty, hierarchie, interní směrnice, právní řád, právní norma) 2. Formy uskutečňování práva (výkon práv, zneužití práva, právní vztahy, právní úkony, náležitosti, neplatnost právních úkonů) 3. Obligace, kupní, nájemní, smlouva o dílo, výkon rozhodnutí ze smluv 4. Vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy 5. Trvání pracovního poměru 6. Skončení pracovního poměru 7. Bezpečnost práce, pracovní úrazy 8. Aplikace a interpretace práva 9. Právní odpovědnost-formy zavinění (subjektivní a objektivní) 10. Zásady daňového procesu, činnost správce daně, lhůty, opravné prostředky.
Literatura
  doporučená literatura
 • HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 439 s. Právo. ISBN 978-80-7380-458-9.
 • GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana ZACHOVALOVÁ a Dominik ŽENATÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2012. 752 s. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-210-5852-1.
  neurčeno
 • VEČEŘA, Miloš, Jaromír HARVÁNEK, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Radim POLČÁK, Tomáš SOBEK a Martin ŠKOP. Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-717-1.
 • SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Irena PÍCHOVÁ a Jaromír TAUCHEN. Právo pro ekonomy. 2. upr. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2011. 266 s. ISBN 9788074181153. info
 • VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Teorie práva v příkladech. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 415 s. ISBN 9788073575519. info
 • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 2. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 60. ISBN 978-80-210-4683-2. info
 • HARVÁNEK, Jaromír, Pavel HUNGR, Jana DOSTÁLOVÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Martina URBANOVÁ, Miloš VEČEŘA a Karin BRZOBOHATÁ. Teorie práva. 2. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 343 s. ISBN 8021035099. info
 • DOSTÁLOVÁ, Jana a Jaromír HARVÁNEK. Nad některými otázkami právní subjektivity. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, s. 542-553. ISSN 1210-9126. info
Výukové metody
přednášky, konzultace, seminář
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PGMK505