PG_PREZ_UZ Presentation workshop

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ingrid Procházková (lecturer)
Mgr. Petr Sucháček (lecturer)
Mgr. Petr Holík (seminar tutor)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Ingrid Procházková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:50–12:25 J21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 16 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/16, only registered: 0/16
Fields of study the course is directly associated with
there are 34 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Dílna prezentace je určena všem studentům učitelství, kteří chtějí pracovat na svých prezentačních dovednostech, které se budou v praxi hodit nejen při přípravě přednášek, ale i v dalších oblastech pracovního i soukromého života.
Dílna prezentace může být doplněním k předmětu Obecná didaktika.

Student je po absolvování předmětu schopen:

- jasně definovat téma a cíl své prezentace
- smysluplně a cílevědomě strukturovat myšlenky v rámci prezentace
- k prezentování využívat širokou paletu software nástrojů
- přednést kvalitní prezentaci vyučovacího tématu
- podávat a přijímat relevantní zpětnou vazbu
Syllabus (in Czech)
 • Představení kurzu a jeho filosofie
 • Práce s tématem prezentace
 • Cíl prezentace
 • Struktura prezentace
 • Vzhled prezentace
 • Technologie a prezentace
 • Výstupy studentů, diskuse k prezentacím a zpětné vazby
 • Pecha kucha session
 • Závěrečné setkání
 • Besídka dílen prezentace (dobrovolná neformální akce na konci semestru pro všechny seminární skupiny Dílny prezentace a Dílny improvizace)
Teaching methods (in Czech)
Prezenční výuka formou workshopů a domácí příprava prezentace. V první polovině semestru budeme společně pracovat na vzniku kvalitní prezentace a ve druhé polovině semestru přejdeme k praktickým ukázkám prezentací vytvořených v kurzu a zároveň k podávání zpětné vazby.
Assessment methods (in Czech)
Povoleny jsou maximálně 2 absence za semestr.
Podmínkou k zápočtu je vytvoření a přednes desetiminutové prezentace na libovolné vyučovací téma, které student zvolí.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pouze pro studenty "učitelských" oborů na FF MU.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/PG_PREZ_UZ