PG_ZKUPP4 Psychologie v praxi zkušenostně reflektivního učení

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
8/12. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (přednášející), Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Soňa Cpinová (přednášející)
Mgr. Alena Černá, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Svatopluk Morávek (přednášející)
PhDr. Tomáš Novák (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 30. 3. 12:30–14:00 M21, 14:10–15:40 M21, Pá 13. 4. 12:30–14:00 M21, 14:10–17:10 M21, Pá 27. 4. 12:30–14:00 M21, 14:10–15:40 M21, Pá 11. 5. 12:30–14:00 M21, 14:10–15:40 M21
Předpoklady
PG_ZKUPP1 Motivační kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům poznatky z psychologie vztahující se ke zkušenostně reflektivnímu učení. Snaží se usnadnit základní orientaci v chování, prožívání a motivaci klientů na akcích, podpořit jejich znalosti v kontextu vztahu lektor – klient a v komunikaci s klienty pomoci studentům identifikovat rizika práce na kurzech využívajících metody zkušenostně reflektivního učení a zvládat potencionální krize a jiné stresové situace.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
• Rozlišovat mezi vybranými teoriemi osobnosti v kontextu zkušenostně reflektivního učení a znát jejich základní teoretická východiska;
• uvědomit si a pojmenovat možná rizika, která některé metody a techniky používané na kurzech zkušenostně reflektivního učení s sebou přináší;
• pružně reagovat na potencionální nastalé krizové situace v kontextu kurzů využívajících metody a techniky zkušenostně reflektivního učení;
• uvažovat o psychologických aspektech a důsledcích programů zkušenostně reflektivního učení v širším kontextu;
• vědět jak efektivně komunikovat a navázat kvalitní vztah s klienty na kurzech zkušenostně reflektivního učení;
Osnova
 • Osnova předmětu je tvořena vybranými tématy z oblasti psychologie, které se vztahují a především nacházejí využití ve zkušenostně reflektivním učení. Postupně budou prezentovány následující tematické celky:
 • • 30. 3. 2012 – Psychologie a její role ve ZRU, 12:30 – 14:00, M. Lazarová (M21)
 • 30. 3. 2012 – Práce s motivací ve ZRU, 14:10 – 15:40, S. Cpinová (M21)
 • • 13. 4. 2012 – Sociální percepce a kognitivní stereotypy, 12:30 – 14:00, A. Černá (M21)
 • 13. 4. 2012 – Vybrané teorie osobnosti, 14:10 – 15:40, 15:50 – 17:20, V. Smékal (M21)
 • • 27. 4. 2012 – Pozitivní psychologie, 12:30 – 14:00, A. Slezáčková (M21)
 • 27. 4. 2012 – Vztah a komunikace, 14:10 – 15:40, T. Novák (M21)
 • • 11. 5. 2012 – Krize a psychická bezpečnost, 12:30 – 14:00, S. Morávek (M21)
 • 11. 5. 2012 – Problémoví klienti ve ZRU, 14:10 – 15:40, S. Morávek (M21)
Literatura
 • ASPINWALL, L.G., & STAUDINGER, U.M. (Eds.). (2003). A Psychology of Human Strengths: Fundamental Questions and Future Directions for a Positive Psychology. Washington: APA.
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. ISBN 9788024726243. info
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 9788024734347. info
 • VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada publishing, 2009. 176 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2510-9. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
 • SHEEHY, Noel. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Translated by Jiří Ogrocký. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2005. 238 s. ISBN 8086598829. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy-dovednosti-poruchy. Praha: Grada, 2005. 146 s. Psyché. ISBN 80-247-0858-2. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 195 s. ISBN 80-7178-835-X. info
 • SELIGMAN, Martin E. P. Opravdové štěstí : pozitivní psychologie v praxi. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2003. 390 s. ISBN 8024902931. info
 • CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. O štěstí a smyslu života :můžeme ovládat své prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu? Praha: Lidové noviny, 1996. 399 s. ISBN 80-7106-139-5. info
 • FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994. 88 s. ISBN 80-901601-4-X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej - naslouchám. 1. vyd. Praha: Návrat, 1993. 105 s. ISBN 808549518X. info
Výukové metody
Jednotlivé lekce kurzu budou realizovány formou přednášky. Lekce budou zpravidla probíhat v učebně M21 (Joštova, 13).
Metody hodnocení
Na závěr kurzu student vypracuje odbornou esej v rozsahu 2 - 3 normostran o tématu, které ho v rámci výuky nejvíce zaujalo. Texty odevzdávejte mailem na adresu acor@acor.cz Pro ukončení kurzu je třeba rovněž podepsat prezenční listinu kurzu a na mail acor@acor.cz odevzdat formulář zpětné vazby, který bude dostupný v závěrečné lekci kurzu.
Informace učitele
http://www.acor.cz
Odkaz na e-learningovou oporu předmětu: http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=3379
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2018.