PG_ZKUPP5 Základy práce se skupinou

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/20/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Záleská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 7:30–11:35 K12
Předpoklady
TYP_STUDIA ( C )&& SEMESTR ( 2 )&& PG_ZKUPP1 Motivační kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy teorie a praxe skupinové práce jako významném podporovateli procesu zkušenostně reflektivního učení.
Na konci tohoto kurzu bude student:
• znát důležité pojmy a principy spojené se skupinovou prací;
• umět používat tyto pojmy a principy na konkrétních příkladech;
• umět vysvětlit a popsat základní skupinové procesy;
• umět ovlivňovat tyto procesy prostřednictvím konkrétních metod a technik;
• mít představu o vzájemném vztahu skupinové práce a zkušenostně reflektivního učení;
Osnova
 • Osnovu předmětu tvoří nejprve teoretická část, která se zabývá východisky a principy skupinové práce, která následně pokračuje praktickým workshopem, v němž si studenti budou mít možnost vyzkoušet a osvojit způsoby práce se skupinou a její dynamikou na vlastní kůži.
 • • Výhody a důvody pro skupinovou práci • Skupinová dynamika • Typy skupin a způsoby jejich vedení • Práce se skupinou – workshop (ZKUPP)
Literatura
 • BANDURA, Albert. Social foundations of thought and action : a social cognitive theory. New York: Prentice-Hall, c1986, s. 617. ISBN 013815614X.
 • KOŽNAR, J. Skupinová dynamika: (Teorie a výzkum). 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 219 s.
 • BION, Wilfred Ruprecht. Experiences in groups and other papers. Repr. London: Routledge, 2011. 198 s. ISBN 9780415040204. info
 • PRESTON-SHOOT, Michael. Effective groupwork. 2nd ed. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007. ix, 212. ISBN 9781403905529. info
 • YALOM, Irvin D. a Molyn LESZCZ. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Translated by Hana Drábková - Martin Hajný. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 647 s. ISBN 9788073673048. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Skupinová dynamika ve školní třídě. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 169 s. ISBN 8023956124. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Skupinová dynamika ve školní třídě. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 169 s. ISBN 8023956124. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení a vyučování : teoretické a praktické problémy. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 179 stran. ISBN 8024601923. info
 • ARROW, Holly, Joseph E. MCGRATH a Jennifer L. BERDAHL. Small groups as complex systems : formation, coordination, development, and adaptation. Thousand Oaks: SAGE, 2000. viii, 336. ISBN 0803972296. info
 • FORSYTH, Donelson R. Group dynamics. 3rd ed. Belmont: Brooks/Cole Publishing Company, 1999. xvi, 622 s. ISBN 0-534-26147-5. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • BANDURA, Albert. Social foundations of thought and action : a social cognitive theory. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 1986. xiii, 617. ISBN 013815614X. info
Výukové metody
Přednáška, skupinová diskuze, individuální konzultace, praktický workshop. Přednášková část kurzu bude probíhat v učebně M21 (Joštova 13) a workshop v učebně ACOR (Veveří 26).
Metody hodnocení
Zápočtový test. Pro ukončení kurzu je třeba rovněž podepsat prezenční listinu kurzu a na mail acor@acor.cz odevzdat formulář zpětné vazby v závěrečné e-learningové lekci kurzu. Termíny do kdy je zapotřebí mít vše vyřízené: 1. ročník ZRU /ZKUPP do 6.6. 2014, 2. ročník ZRU/ZKUPP do 20.4. 2014, studenti ZRUB do 20.4. 2014)
Informace učitele
http://www.acor.cz
Tento kurz je realizován v rámci projektu Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/PG_ZKUPP5