PH0011 Odborná studentská práce

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/0. 5 kr. (od 1 krok 1 kred). rozhodnutím učitele. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
publikovat v odborných časopisech nebo
vystupovat na odborných konferencích nebo
zpracovat práci na zadané téma.
Osnova
  • výběr tématu
  • zpracování práce (či prezentace)
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. ISBN 8072901672. info
Výukové metody
vystoupení na konferenci nebo publikace odborné statě nebo seminární práce
Metody hodnocení
Student je hodnocen za odbornou stať (příp. publikovaná v periodiku či prezentovaná na konferenci), prezentaci na konferenci či za jinou akademickou činnost.
Informace učitele
Tento předmět pokrývá odborné aktivity studentů (vystoupení na konferenci, publikace v odborném periodiku). Podle rozsahu a kvality práce lze obdržet až 5 kreditů (typu B) za semestr. Předmět lze zapisovat opakovaně. Téma musí být předem dohodnuto s vyučujícím a nesmí se (ani částečně) překrývat s tématem práce vykonané v jiném předmětu. Za mimořádně kvalitní aktivity lze vyplatit stipendium.

Doporučený postup:
(1) Student si rozmyslí, o jakou aktivitu by měl zájem (téma, konkrétní konference či časopis či jen seminární práci).
(2) Zaregistruje si předmět a požádá o souhlas k zápisu.
(3) S tímto návrhem osloví vyučujícího a dohodne si s ním počet kreditů, které za tuto aktivitu obdrží.
(4) Po udělení souhlasu si nastaví dohodnutý počet kreditů.
(5) V průběhu semestru lze práci konzultovat.
(6) Do konce zkouškového období dodá text práce a doklad o jeho publikaci či prezentaci.

Pokud by tento postup nešlo dodržet, lze udělit zápočet v následujícím semestru. V jednom semestru lze udělit kredity za více aktivit (týkající se ovšem různých témat), maximálně však do výše 5 kreditů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.