PH0102 Seminář k Dějinám filosofie I

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 B2.44
Předpoklady
! NOWANY ( PH01102 Rozbor antických fil. textů ) && SOUHLAS
1. Kurz předpokládá účastníky, kteří budou ochotni pozorně číst zadané pramenné texty a diskutovat o nich.
Kdo není ochoten věnovat čas a úsilí studiu textů, ať se prosím do kurzu vůbec nehlásí.

2. Kurz je určen především pro:
a) studenty I. ročníku, kteří budou ochotni referovat o seminárních diskusích svým spolužákům,
b) studenty II. ročníku, kteří už úspěšně zvládli studium v prvním roce a jsou ochotni svým následovníkům předat své zkušenosti.

3. Vítáni jsou však i studenti, kteří se připravují na bakalářskou státní zkoušku a chtějí si osvěžit znalosti nejstarší filosofie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- interpretovat antické filosofické prameny;
- vysvětlit nejdůležitější problémy z dějin nejstarší řecké filosofie.
Osnova
 • Náplní semináře budou diskuse o pramenných textech k následujícím tématům podle postupu přednášek v kurzu Dějiny filosofie I:
 • 1. Vznik filosofie a její vztah k mýtu.
 • 2. Mílétská škola.
 • 3. Pýthagorás.
 • 4. Hérakleitos.
 • 5. Eleaté.
 • 6. Mladší fyzikové.
 • 7. Sofisté a antropologický obrat ve filosofii.
 • 8. Sókratés.
 • 9. Platón: a) život a dílo; b) vybrané filosofické problémy.
 • 10. Aristotelés: a) jeho filosofický vývoj a vztah k Platónovi; b) Aristotelovo pojetí jednotlivých filosofických disciplín.
 • Pramenné texty jsou k dispozici v ELFu.
Literatura
  povinná literatura
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
 • KIRK, G. S., J. E. RAVEN a Malcolm SCHOFIELD. Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty. Translated by Filip Karfík - Petr Kolev - Tomáš Vítek. Vydání první. Praha: OIKOYMENH, 2004. 663 stran. ISBN 8072981102. info
 • Řečtí atomisté : Doxographi Graeci (Orig.) : Die Fragmente der Vorsokratiker (Orig.). Edited by Milan Mráz, Translated by Karel [estetik Svoboda, Edited by Jakub Net. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1980. 365 s. info
 • PLATÓN. Euthyfrón ; Obrana Sókrata ; Kritón. Translated by František Novotný. 5. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 111 s. ISBN 8072981404. info
 • PLATÓN. Faidón. Translated by František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 107 s. ISBN 8072981587. info
 • PLATÓN. Parmenidés. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 92 s. ISBN 80-86005-02-X. info
 • ARISTOTELÉS. Metafyzika. Translated by Antonín Kříž. 3. vyd., V nakl. Petr Rezek. Praha: Rezek, 2008. 482 s. ISBN 8086027279. info
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 3. nezměn. vyd. Praha: Rezek, 2009. 291 s. ISBN 8086027295. info
 • PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie I [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. Dostupné z: .
Výukové metody
Studium textů k jednotlivým tématům; on-line testy; diskuse.
Metody hodnocení
1. Aktivní účast na hodinách.
Musíte získat 75 % možných bodů, přičemž za pasivní účast na hodině dostanete 1 b., za účast aktivní (tj. zapojení se do diskuse na základě četby zadaného textu) 2 b.

2. Před hodinou budete muset absolvovat autotest v ELFu (https://elf.phil.muni.cz/elf2/?lang=cs). Celkově musíte získat alespoň 50 % bodů ze všech testů.

3. Samostatná interpretace jednoho úryvku z pramenných textů.
Informace učitele
http://is.muni.cz/elportal/?id=1205127

Texty, jež je třeba na každou hodinu nastudovat, jsou zpracovány a zpřístupněny ve stejnojmenném kurzu v ELFu (https://elf.phil.muni.cz/elf2/?lang=cs), do nějž se proto musíte přihlásit už před první hodinou.


Klíč pro vstup do tohoto kurzu: seminar_dfi_16

Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.