PH0118 Dějiny etiky I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz nabízí základní přehled dějin etiky od prehistorie do konce středověku.Cílem je seznámit studenty se základními otázkami, problémy, díly, směry, proudy a představiteli etiky v uvedením období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni na základě získaných znalostí interpretovat strukturu klíčových morálně filozofických stanovisek v uvedeném období. K tomu jim napomůže znalost vybraných primárních textů.
Osnova
 • Co je etika, dějiny etiky? Metodologie dějin etiky.
 • Původ morálky, genealogie morálky, mravní fakty, hodnoty.
 • Prehistorická, archaická společenství a starověké kultury: egyptské knihy mrtvých, starověké zákoníky, hérojská morálka, Homér, Hésiodos.
 • Antická etika: Hérakleitos, Démokritos, Sókratés, Platón, sofisté.
 • Aristotelés: Etika Níkomachova.
 • Etika u skeptiků a stoiků.
 • Epikurejská etika a kynikové.
 • Srovnání antické a středověké etiky, církevní otcové.
 • Augustinus: Vyznání, O lži, O milosti a svobodném rozhodování.
 • Petr Abaelard
 • Tomáš Akvinský
Literatura
  povinná literatura
 • GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés : Die Philosophie der Antike. 2, Sophistik und Sokratik; Plato bis Aristoteles (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X. info
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 2. rozš. vyd. Praha: Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-3. info
 • AUGUSTIN. O milosti a svobodném rozhodování ;Odpověď Simplicianovi. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2000. 137 s. ISBN 80-85929-41-4. info
  doporučená literatura
 • HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Rezek, 1997. 213 s. ISBN 80-86027-07-4. info
 • PLATON. Euthyfron, obrana Sokrata, Kriton : Obrana Sokrata (Variant.). 2., přehlédnuté vyd. V Praze: Jan Laichter, 1942. 119 s., 1. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. Translated by Jan Šindelář - Filip Karfík. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 114 s. ISBN 80-85241-46-3. info
 • CICERO, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi : De officiis (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 193 s. info
 • ABÉLARD, Pierre a HÉLOISE. Dopisy utrpení a lásky. 1. vyd. Praha: Odeon, 1976. 127, [3] s. info
 • TOMÁŠ AKVINSKÝ. Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě. Translated by Karel Šprunk. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2003. 143 s. ISBN 8085929597. info
Výukové metody
Přednášky; semináře; diskuse k primárním textům; četba; domácí přípravy na přednášky.
Metody hodnocení
Ukončení zápočet; formou písemného testu, ověřujícího znalosti primární literatury. Test obsahuje 10 otevřených otázek, požadovaná úspěšnost minimálně 60%.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2039
Podmínkou získání zápočtu je úspěšné složení závěrečného testu, četba povinné primární literatury a 75% aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PH0118