PH0194 Pokrok, zvědavost a mechanicismus v novověku

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový kurz poskytuje přehled o kategoriích raně novověkého myšlení, které bývají v dějinách filosofie jen zřídka podrobněji představeny. Jedná se o pojem pokroku, pojem teoretické zvědavosti a pojem mechanicismu. V kurzu je představen jejich původ, historie, zdůvodnění a důsledky jejich odmítání nebo prosazení. Pozornost se soustředí na díla známých novověkých filosofů (Bacon, Descartes, Locke) i na práce novověkých vědců (Koperník, Kepler, Galilei, Newton). Přednáškový kurz je rozdělen na třetiny, z nichž každá se věnuje jedné kategorii.
Výstupy z učení
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit význam kategorií pokroku, teoretické zvědavosti a mechanicismu v ranně novověkém myšlení; porozumí jejich původu a historii; a dokáže zhodnotit důsledky jejich odmítání nebo prosazení.
Osnova
 • 1. Pojem novověku a jeho charakteristiky v dějinách filosofie
 • 2. Renesanční pojem přírody
 • 3. Mechanicismus v ontologii
 • 4. Mechanicismus v teorii vnímání
 • 5. Mechanicismus a hypotézy
 • 6. Odsuzování zvědavosti v antice a ve středověku
 • 7. Legitimizace zvědavosti v novověku
 • 8. Problémy tradičních výkladů původu myšlenky pokroku
 • 9. Idea pokroku v antice, ve středověku a v renesanci
 • 10. Idea konečného pokroku v novověku
 • 11. Rozvíjení instrumentária předběžnosti
 • 12. Idea nekonečného pokroku
Literatura
 • Blumenberg, H., Die Genesis der kopernikanischen Welt, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 31996
 • Blumenberg, H., Die Legitimität der Neuzeit. Erneuerte Ausgabe, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1996
 • The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy, ed. K. Haakonsen, 2 vols., Cambridge: Cambridge University Press 2006
 • The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy, ed. D. Garber – M. Ayers, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press 1998
 • GAUKROGER, Stephen. The emergence of a scientific culture : science and the shaping of modernity, 1210-1685. First published. New York: Oxford University Press, 2006. ix, 563. ISBN 9780199550012. info
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Translated by Jindřich Karásek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 579 s. ISBN 8072981099. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/PH0194

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:05, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému