PH01V002 Interpretační seminář II

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:10–10:45 B2.51
Předpoklady
PH1214 Filosofický proseminář
Absolovování Interpretačního semináře I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Četba a rozbor díla K. R. Poppera Bída historicismu. Studenti budou v rámci semináře přednášet referáty i z jiných Popperových děl.Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět Popperovu chápání společnosti a základům jeho pojetí vědecké metody.
Osnova
 • K. R. Popper: Život a dílo
 • Četba uvedeného díla. Konkrétní postup bude určován průběhem jednotlivých seminářů.
 • Vztah přírodních a společenských věd.
 • Popper a filozofie společnosti a dějin.
Literatura
  povinná literatura
 • POPPER, Karl R. Bída historicismu. Translated by Jana Odehnalová. 2., rev. vyd. Praha: Oikoymenh, 2000. 134 s. ISBN 8072980076. info
  doporučená literatura
 • PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost : živý odkaz filosofie K.R. Poppera. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2007. 335 s. ISBN 9788070072530. info
 • POPPER, Karl R. Život je řešení problémů : o poznání, dějinách a politice. Translated by Jaroslav Kohout - Eva Stuchlíková. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 287 s. ISBN 8020406867. info
 • POPPER, Karl R. a Konrad LORENZ. Budoucnost je otevřená : rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského Popperovského sympozia. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997. 127 s. ISBN 8070212039. info
 • Logika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617. ISBN 80-86005-45-3. info
 • POPPER, Karl R. Věčné hledání : intelektuální autobiografie. Edited by Marek Tarnovský, Translated by Jana Odehnalová. v českém jazyce vydání p. Praha: Prostor, 1995. 231 stran. ISBN 8090113184. info
 • POPPER, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé. Translated by Jana Odehnalová. 1. vyd. Praha: ISE, 1994. 388 s. ISBN 80-85241-54-4. info
  neurčeno
 • PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost : živý odkaz filosofie K.R. Poppera. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2007. 335 s. ISBN 9788070072530. info
Výukové metody
Po úvodní přednášce o Popperovi budou studenti číst a rozebírat jeho dílo Bída historicismu. Interpretaci textu doplní referáty z vybraných Popperových děl a ze sekundární literatury.
Metody hodnocení
Písemný test skládající se ze 6 otázek zaměřených na porozumění Popperovy filozofie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:29, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému