PH01V003 Interpretační seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15:50–17:25 B2.22
Předpoklady
PH1101 Úvod do studia filozofie || PH1214 Filosofický proseminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Interpretační seminář III bude pojat opět v duchu výuky na středověkých univerzitách. Do ní se totiž v podstatné míře zapojovali samotní studenti.
Středověkému modelu se zkusíme přiblížit tím, že práci - s vybranými texty z antické filosofie - na jednotlivých hodinách (s výjimkou hodiny úvodní a následující, ukázkové) povede vždy někdo ze studentů. Každý z účastníků semináře si musí tuto roli aspoň jednou vyzkoušet. Jeho úkolem přitom bude:
 • předem zadat úkol (prostudování, zpracování vybraného textu)
 • vést četbu a diskusi na "jeho" hodině (bude na to mít 45 minut, ve zbývajícím čase si vyjasníme příp. komplikované a nesrozumitelné pasáže)
 • zhodnotit a ocenit výkon "jeho" studentů.
  Při všech úkolech bude moci využít asistenci či pomoc vyučujících kurzu.

  Absolvováním kurzu tedy student získá - možná úplně první - pedagogické zkušenosti a zároveň si sám na sobě vyzkouší středověký model výuky.
 • Osnova
  • 1. Úvodní domluva a volba čteného textu (textů) z antické filosofie - první týden semestru.
  • 2. Ukázková hodina vedená vyučujícími - druhá realizovaná hodina kurzu.
  • 3.-11. Hodiny pod studentským vedením.
  • 12. Závěrečné zhodnocení kurzu a získaných zkušeností.
  Literatura
  • To choose the source (or sources - some of ancient philosophical texts) will be the very first task for participants of this course at the first lesson.
  Výukové metody
  Příprava vyučovací hodiny, práce s textem na hodinách, diskuse, domácí úkoly.
  Metody hodnocení
  Zápočty budou udělovány za plnění pedagogických i studentských povinností. Pro zisk zápočtu je nutno získat alespoň 75% možných bodů v e-learningové v ELFu (viz kurz "Interpretační seminář III - 'student pedagogem'" na webu https://elf.phil.muni.cz/elf2/, heslo discipulus_magistro).

  Kurz není určen pro kombinované studenty.
  Informace učitele
  Do kurzu v ELFu je nutno se přihlásit hned na začátku semestru, aby Vám mohly být uděleny body za účast na první hodině.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.