PH02105 Na počátku bylo slovo aneb o počátcích slov

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:30–13:15 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: pochopit nejvýznamnější filosofické reflexe vzniku jazyka.
Osnova
 • 1. Počátky úvah o počátcích slov (před Platónem).
 • 2. Platón - Kratylos a jiné texty.
 • 3. Aristotelovy úvahy o slovech a řeči.
 • 4. Helénistické koncepce slova a jazyka.
 • 5. Augustinova slova o jazyce.
 • 6. Novověké a osvícenecké pohledy na vznik jazyka (Condillac, Rousseau, Herder, Humboldt).
 • 7. Friedrich Nietzche, pravda a lež.
 • 8. Sigmund Freud, o protikladném významu prvotních slov.
 • 9. Současné pohledy na vznik jazyka (Chomsky, Pinker, Tomasello, Millikan).
 • 10. Vznik jazyka z pohledu současné lingvistiky.
Literatura
  doporučená literatura
 • Marc D. Hauser, Noam Chomsky, W. Tecumseh Fitch, The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve? Science New Series, Vol. 298, No. 5598 (Nov. 22, 2002), pp. 1569-1579.
 • ROUSSEAU, Jean-Jacques. Esej o původu jazyků, kde se hovoří o melodii a o hudebním napodobování. Translated by Martin Pokorný. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2011. 158 s. ISBN 9788072602612. info
 • NIETZSCHE, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Translated by Věra Koubová. 2., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2010. 59 s. ISBN 9788072984282. info
 • PINKER, Steven. Jazykový instinkt : jak mysl vytváří jazyk. Translated by Markéta Hofmeisterová. Vyd. 1. Praha: Dybbuk, 2009. 550 s. ISBN 9788074380068. info
 • Origins of human communication. Edited by Michael Tomasello. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. xiii, 393. ISBN 0262201771. info
 • HERDER, Johann Gottfried von. Uměním k lidskosti : úvahy o jazyce a literatuře. Translated by Jan Binder. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2006. 281 stran. ISBN 8072981471. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost - De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004. 232 s. ISBN 80-7021-740-5. info
 • HUMBOLDT, Wilhelm von. On language : on the diversity of human language construction and its influence on the mental development of the human species. Edited by Michael Losonsky, Translated by Peter Heath. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 296 s. ISBN 0521667720. info
 • DEACON, Terrence William. The symbolic species : the co-evolution of language and the brain. 1st ed. New York: W.W. Norton, 1997. 527 p. ISBN 0393317544. info
 • PLATÓN. Kratylos. Translated by František Novotný. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 1994. 98 s. ISBN 80-85241-44-7. info
 • WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Vyd. 1. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 294 s. ISBN 80-7007-040-4. info
 • CONDILLAC, abbé. Esej o původu lidského poznání. Praha: Academia, 1974. info
  neurčeno
 • FREUD, Sigmund. Spisy z let 1909-1913. Translated by Miloš Kopal - Ladislav Kratochvíl - Ota Friedmann. V Psychoanalytickém nakl. v. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 405 s. ISBN 8086123030. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní rozprava o Vámi vybraném textu z následující závazné nabídky:

 • Platón. Kratylos.
 • Aurelius Augustinus. Křesťanská vzdělanost - De doctrina christiana, knihy I-III.
 • Condillac. Esej o původu lidského poznání.
 • Herder. O původu řeči.
 • Nietzsche. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. + Freud. O opačném významu prvotních slov. In: Spisy z let 1909-1913.
 • Tomasello. First steps toward a usage-based theory of language acquisition nebo Origins of Human Communication.
 • Pinker. Jazykový instinkt: jak mysl vytváří jazyk nebo Language as an Adaptation to the Cognitive Niche
 • Hauser, Chomsky, Fitch. The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?.
 • Informace učitele
  Další literatura ke studiu i pro výběr ke kolokviu bude doplňována v průběhu výuky.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/PH02105