PH0216 Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 U36
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen orientovat se v nejstarších antických představách o vzniku a podobě celku kosmu.
Osnova
 • 1. Problematika pramenů.
 • 2. Mýtologické kosmogonie.
 • 3. Kosmologické názory milétských filosofů.
 • 4. Pýthagorejské představy o kosmu.
 • 5. Hérakleitos.
 • 6. Eleaté.
 • 7. Poelejské kosmologie.
 • a) Anaxagorás. b) Empedoklés. c) Atomisté.
 • 8. Platón.
 • 9. Aristotelés.
Literatura
  doporučená literatura
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
 • PLATÓN. Timaios ;Kritias. 3. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2008. 127 s. ISBN 80-86005-07-0. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. O nebi ; O vzniku a zániku : O vzniku a zániku (Přít.). Bratislava: Pravda, 1985. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Metafysika. Translated by Antonín Kříž. Vyd. 2. V Praze: Jan Laichter, 1946. 498 s. info
 • KIRK, Geoffrey S. a John, E. RAVEN. Předsókratovští filozofové: Kritické dějiny s vybranými texty. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1994. Dějiny filozofie, sv. 1. ISBN 80-7298-110-2. info
 • Diels, H., Kranz, W., Die Fragmente der Vorsokratiker, 6.vydání, Hildesheim 1985.
 • Mansfeld, J., Die Vorsokratiker I, II, Stuttgart 1989
Výukové metody
Přednášky. On-line výukové materiály.
Metody hodnocení
Ústní kolokvium - rozprava o kosmologických a kosmogonických názorech vybraného antického myslitele.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/antika/kosmologie/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/PH0216