PH0239 Seminář k Dějinám filosofie II

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–16:35 C11
Předpoklady
( PH1104 Dějiny filozofie - antika || PHK1104 Dějiny filozofie - antika ) && SOUHLAS
1. Kurz předpokládá účastníky, kteří budou ochotni studovat zadané pramenné texty, a pak o nich diskutovat na hodině.

2. Kurz se bude konat pouze za podmínky, že se do něj přihlásí:
a) Alespoň 8 studentů I. ročníku, kteří navíc budou ochotni referovat o seminárních diskusích svým spolužákům.
b) Alespoň 4 studenti II. ročníku, kteří už úspěšně zvládli Postupovou zkoušku a kteří budou ochotni svým následovníkům předat své zkušenosti, a tím jim pomoci ve zvládání povinností.

3. Vítáni jsou však i studenti, kteří se připravují na bakalářskou státní zkoušku a chtějí si osvěžit znalosti pozdní antické a středověké filosofie.

4. A konečně je kurz otevřen i pro zájemce o anticku filosofii z řad magisterských studentů. U nich se však předpokládá už hlubší (badatelský) zájem o téma a případná výpomoc s úpravou a doplněním stávajících výukových materiálů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student schopen interpretovat antické a středověké filosofické prameny a porozumět nejdůležitějším problémům z filosofie těchto období.
Osnova
 • Náplní semináře budou diskuse k textům z následujících témat podle postupu přednášek v kurzu Dějiny filosofie II:
 • 1. Helénistické filosofické školy
 • 2. Novoplatónismus.
 • 3. Křesťanská filosofie v antice.
 • 4. Přechod od antiky ke středověku.
 • 5. Úvod ke středověké filosofii.
 • 6. Důkazy existence Boha.
 • 7. Petr Abélard.
 • 8. Problematika univerzálií.
 • 9. Tomáš Akvinský.
 • Pramenné texty ke každému tématu jsou k dispozici v ELFu.
Literatura
  povinná literatura
 • DIOGENÉS LAERTIOS. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. info
 • O klidu. Translated by Petr Rezek. Vyd. 1. Praha: Rezek, 1997. 195 s. ISBN 80-86027-06-6. info
 • BOËTHIUS, Anitius Manlius Torquatu. Filosofie utěšitelka. Translated by Josef Hrůša. Vyd. 1. V Olomouci: Votobia, 1995. 217 s. ISBN 80-7198-021-8. info
 • THOMAS, de Aquino. Theologické summy svatého Tomáše Akvinského. Č. 1 : Theologická summa (Variant.). Translated by P. Em. Soukup. Olomouc: Edice Krystal, 1937. 1041 s. info
 • AUGUSTIN. Vyznání. Translated by Mikuláš Levý. V Kalichu 5. vyd. Praha: Kalich, 2006. 565 s. ISBN 8070170271. info
 • ANSELM, Saint. Proslogion (Obsaž.) : Fides quaerens intellectum. info
 • ABÉLARD, Pierre. Ano a ne. Translated by Irena Zachová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 581 s. ISBN 9788070217917. info
 • SOUSEDÍK, Stanislav. Jsoucno a bytí :úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Vyd. 1. Praha: Křesťanská akademie, 1992. 107 s. ISBN 80-900615-8-3. info
 • PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie II. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
  doporučená literatura
 • ANTONINUS, Marcus Aurelius. Hovory k sobě [Antoninus, 1969]. Praha: Svoboda, 1969. info
Výukové metody
Studium povinných textů k jednotlivým tématům a diskuse o prostudovaných textech na hodinách. On-line testy.
Metody hodnocení
1. Aktivní účast na hodinách.
Musíte získat 75% možných bodů, přičemž za pasivní účast na hodině dostanete 1 b., za účast aktivní (tj. zapojení se do diskuse na základě četby zadaného textu) 2 b.

2. Před hodinou budete muset absolvovat autotest v ELFu. Celkově musíte získat alespoň 50% bodů ze všech testů.

3. Samostatná interpretace jednoho úryvku z pramenných textů.
Informace učitele
http://is.muni.cz/elportal/?id=901291
Povinná literatura je zpřístupněna ve stejnojmenném kurzu v ELFu (heslo pro vstup Epikúros).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.