PH0244 Aristotelés - "druhá" filosofie a praktické vědy

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:30–14:05 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit Aristotelovo dílo, konkrétně jeho přírodní a praktickou filosofii. Podstatnou částí kurzu proto bude seznámení s obsahem a významem vybraných Aristotelových spisů.

Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen:
orientovat se v Aristotelově díle a jeho filosofickém systému.
Osnova
 • 1. Zařazení přírodní a praktické filosofie do Aristotelova systému vědění.
 • 2. Aristotelova přírodní filosofie.
 • 3. Etika a politika.
Literatura
  doporučená literatura
 • ARISTOTELÉS. Fyzika. Translated by Antonín Kříž. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 1996. 503 s. ISBN 80-86027-03-1. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. O nebi ; O vzniku a zániku : O vzniku a zániku (Přít.). Bratislava: Pravda, 1985. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Člověk a příroda. Edited by Milan Mráz, Translated by Antonín Kříž. Praha: Svoboda, 1984. info
 • ARISTOTELÉS. O duši. Translated by Antonín Kříž. 3., rozš. vyd. Praha: Rezek, 1996. 301 s. ISBN 809017969X. info
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 2. rozš. vyd. Praha: Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-3. info
 • ARISTOTELÉS. Magna moralia. Edited by Antonín Kříž - Petr Rezek. 2. vyd. Praha: Rezek, 2010. 135 s. ISBN 8086027341. info
 • ARISTOTELÉS. Politika. Translated by Antonín Kříž. 2. vyd. Praha: Rezek, 1998. 499 s. ISBN 80-86027-10-4. info
 • ARISTOTELÉS. Athénská ústava. Translated by Pavel Oliva. 1. vyd. Praha: Baset, 2004. 173 s. ISBN 8073400618. info
 • GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 445 s. ISBN 807298019X. info
Výukové metody
Přednášky doplněné on-line prezentacemi.
Metody hodnocení
Kurz bude probíhat formou přednášky. Kolokvium bude mít podobu rozpravy o prostudovaných dílech.
Ke kolokviu si musíte důkladně prostudovat jedno z Aristotelových děl, která budou předmětem výkladu na přednáškách. Vypracujete si písemnou přípravu, kterou budete při kolokviu využívat. Podle vzoru přednášek se v ní zaměříte na:
a) ucelené shrnutí obsahu díla a naznačení jeho struktury,
b) jeho zařazení do kontextu Aristotelova myšlení,
c) metodologickou charakteristiku Aristotelova postupu,
d) výklad zajímavých argumentačních pasáží.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2018.