EN

FF:PH0253 Filosofie osvícenství - Informace o předmětu

PH0253 Filosofie osvícenství

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 A11
Předpoklady
PH1207 Dějiny filozofie IV - novověk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti vymezí a popíší základní filosofické ideály osvícenství; rozliší jednotlivá stanoviska, představí jejich argumentační zdůvodnění a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu; studenti dále uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje s celkovým duchem uvedeného období; analyzují a srovnají filosofická stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury; díky tomu rovněž rozpoznají a formulují předpoklady i důsledky filosofických myšlenek osvícenství; shrnou i zhodnotí jejich význam pro další dějiny evropské kultury a také uváží kritiku osvícenství ve filosofii 20. století.
Osnova
 • 1. Obecná charakteristika osvícenství.
 • 2. Cíle a ideály filosofie osvícenství
 • 3. Filosofie náboženství I
 • 4. Filosofie náboženství II
 • 5. Politická filosofie I: Montesquieu; přirozené právo
 • 6. Politická filosofie II: Rousseau
 • 7. Epistemologie I: Condillac
 • 8. Epistemologie II: Encyklopedie, D'Alembert
 • 9. Ontologie: Diderot a materialisté
 • 10. Filosofie dějin - Condorcet, Kant
 • 11. Přírodní filosofie I
 • 12. Přírodní filosofie II
Literatura
  povinná literatura
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Translated by Jindřich Karásek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 579 s. ISBN 8072981099. info
  doporučená literatura
 • Filosofie 17. a 18. století. Edited by Emerich Coreth - Harald Schöndorf - David Mik. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 310 s. ISBN 80-7182-119-5. info
  neurčeno
 • HALADA, Jan. Osvícenství - věk rozumu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 342 s. ISBN 8071763470. info
 • ISRAEL, Jonathan Irvine. Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity, 1650-1750. Oxford: Oxford University Press, 2001. xvi, 810 s. ISBN 0-19-820608-9. info
Výukové metody
přednášky, diskuse,četba
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PH0253