EN

FF:PH02V007 Interpretační seminář VII - Informace o předmětu

PH02V007 Interpretační seminář VII

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 B2.21
Předpoklady
PH1214 Filosofický proseminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: seznámit se s francouzskou metodou výkladu filozofického textu;
analyzovat Slova a věci s využitím francouzské metodologie;
čtení dalších textů, které umožní situovat Slova a věci do kontextu francouzské filozofie druhé poloviny 20. století
Osnova
 • Výklad filozofického textu (francouzská metodologie)
 • Úvod do četby Slov a věcí (klíčová témata a pojmy: epistéma, archeologie, diskontinuita)
 • Foucaultův styl psaní
 • Interpretace vybraných pasáží
Literatura
 • BARŠA, Pavel a Josef FULKA. Michel Foucault : politika a estetika. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005. 198 s. ISBN 8073630206. info
 • FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. 318 s. info
 • ERIBON, Didier. Michel Foucault : 1926-1984. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 382 s. ISBN 8020009558. info
 • MARCELLI, Miroslav. Michel Foucault, alebo, Stať sa iným. Bratislava: Archa, 1995. 135 s. ISBN 80-7115-099-1. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2. info
 • FOUCAULT, Michel. Slová a veci : archeológia humanitných vied : Les mots et les choses (Orig.). Translated by Miroslav Marcelli - Mária Marcelliová. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. 510 s. info
Výukové metody
diskuze, domácí četba
Metody hodnocení
Seminář je založen na četbě textů a jejich rozboru. Zápočet bude udělen za plnění úkolů souvisejících s přípravou na hodiny a za aktivní účast na hodinách (80% partication).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2009, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PH02V007