PH02V009 Interpretační seminář IX

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 J22
Předpoklady
PH1214 Filosofický proseminář
Znalost německého jazyka je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním myšlenkám Hegelovy Fenomenologie ducha.
Osnova
 • V tomto kurzu přecteme Předmluvu k Hegelově Fenomenologii ducha a pokusíme se o základní interpretaci.
 • - Živlem pravdy je pojem a jeho pravou podobou je vědecká soustava.
 • - Nynější postavení ducha.
 • - Princip není dokonalost; proti formalismu.
 • - Absolutno je subjekt; a co je subjekt.
 • - Živel vědění.
 • - Povznesení do tohoto živlu je fenomenologie ducha.
 • - Proměna představovaného a známého v myšlenku; myšlenky v pojem.
 • - Do jaké míry je fenomenologie ducha negativní či pokud obsahuje nepravdu.
 • - Historická a matematická pravda.
 • - Povaha filosofické pravdy a její metody; proti schematisujícímu formalismu.
 • - Požadavky při studiu filosofie.
 • - Rozvažující mínění ve svém záporném počínání; ve svém kladt:.ém počínání; jeho poť.mět.
 • - Přirozené filosofování jako zdravá lidská mysl a jako geniálnost.
 • - Závěr, poměr spisovatele k veřejnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologie ducha. [Praha]: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. info
  doporučená literatura
 • Místo fenomenologie ducha v současném myšlení : k dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ducha. Edited by Jan Kuneš - Martin Vrabec. Praha: Argo, 2007. 318 s. ISBN 9788025700037. info
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. Edited by György Lukács - Gerhard Göhler. 3. Aufl. Frankfurt/M: Ullstein, 1980. 911 s. ISBN 3-548-35055-0. info
  neurčeno
 • Hegel (Orig.) : Hegel [Singer, 1995]. info
 • Hegels Phänomenologie des Geistes (Orig.) : Hegel's phenomenology of spirit : its point and purpose - a commentary on the preface and introduction. info
 • FRITZMAN, J. M. Hegel. 1st pub. Cambridge: Polity, 2014. ix, 185. ISBN 9780745647258. info
 • SIEP, Ludwig. Hegel's Phenomenology of spirit. Translated by Daniel Smyth. 1st pub. in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. xxii, 307. ISBN 9781107022355. info
 • PINKARD, Terry P. Hegel's naturalism : mind, nature, and the final ends of life. Oxford: Oxford University Press, 2012. xii, 213. ISBN 9780199860791. info
 • ROCKMORE, Tom. Hegel, idealism, and analytic philosophy. New Haven: Yale University Press, 2005. 280 s. ISBN 0300104502. info
 • Hegel, Kant and the structure of the object. Edited by Robert Stern. New York: Routledge, 1990. xi, 169 p. ISBN 0415025931. info
Výukové metody
cvičení, interpretace
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení je aktivní účast v každé hodině (max. jedna absence či neaktivita). Méně aktivní či neaktivní studenti mohou psát závěrečný test (5 otázek, celkem 10 bodů, je třeba dosáhnout 6 bodů).
Informace učitele
Doplňková literatura
Podrobný komentář k Předmluvě (anglicky):

Stručná charakteristika jednotlivých odstavců (anglicky): Hegel-by-HyperText Resources, Phenomenology of Spirit, Analysis of the Text by J. N. Findlay
Nový bilingiální překlad Teryho Pinkarda ke stažení zde.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2017.