PH02V009 Interpretační seminář IX

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 B2.52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PH02V009/01: St 15:50–17:25 B2.52, J. Mácha
Předpoklady
PH1214 Filosofický proseminář
Znalost německého jazyka je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním myšlenkám Hegelovy Fenomenologie ducha.
Osnova
 • - Živlem pravdy je pojem a jeho pravou podobou je vědecká soustava.
 • - Nynější postavení ducha.
 • - Princip není dokonalost; proti formalismu.
 • - Absolutno je subjekt; a co je subjekt.
 • - Živel vědění.
 • - Povznesení do tohoto živlu je fenomenologie ducha.
 • - Proměna představovaného a známého v myšlenku; myšlenky v pojem.
 • - Do jaké míry je fenomenologie ducha negativní či pokud obsahuje nepravdu.
 • - Historická a matematická pravda.
 • - Povaha filosofické pravdy a její metody; proti schematisujícímu formalismu.
 • - Požadavky při studiu filosofie.
 • - Rozvažující mínění ve svém záporném počínání; ve svém kladném počínání; jeho předmět.
 • - Přirozené filosofování jako zdravá lidská mysl a jako geniálnost.
 • - Závěr, poměr spisovatele k veřejnosti.
Literatura
 • FRITZMAN, J. M. Hegel. 1st pub. Cambridge: Polity, 2014. ix, 185. ISBN 9780745647258. info
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. Edited by György Lukács - Gerhard Göhler. 3. Aufl. Frankfurt/M: Ullstein, 1980. 911 s. ISBN 3548350550. info
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologie ducha. [Praha]: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. info
Výukové metody
cvičení, interpretace
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení je aktivní účast v každé hodině (max. jedna absence či neaktivita). Méně aktivní či neaktivní studenti mohou psát závěrečný test (5 otázek, celkem 10 bodů, je třeba dosáhnout 6 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2011, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/PH02V009