EN

FF:PH02V014 Interpretační seminář XIV - Informace o předmětu

PH02V014 Interpretační seminář XIV

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A11
Předpoklady
PH1214 Filosofický proseminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou zkoumat myšlenkovou strukturu vybraných textů raně novověké filosofie a vědy. Rozliší jednotlivá stanoviska, představí jejich argumentační zdůvodnění a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Interpretují klíčové pasáže a představí obsahovou strukturu textu. Analyzují a srovnají filosofická stanoviska na základě četby pramenů i za pomoci sekundární literatury; díky tomu rovněž rozpoznají a formulují předpoklady i důsledky filosofických ideálů raného novověku.
Osnova
 • 1. Bacon - Nové organon
 • 2. Bacon - Nové organon, Velké obnovení věd
 • 3. Bacon - Nové organon, Velké obnovení věd
 • 4. Bacon - Nové organon, Velké obnovení věd
 • 5. Bacon - NOvé organon, Idoly
 • 6. Descartes - Rozprava o metodě I
 • 7. Descartes - Rozprava o metodě II
 • 8. Descartes - Rozprava o metodě III
 • 9. Rousseau - Rozprava o vědách a uměních
 • 10. Rousseau - Rozprava o vědách a uměních
 • 11. Rousseau - Rozprava o vědách a uměních
 • 12. Rousseau - Rozprava o vědách a uměních
Literatura
  povinná literatura
 • BACON, Francis. Nové organon. Vyd. 2. Praha: Svoboda, 1990. 224 s. ISBN 80-205-0107-X. info
  doporučená literatura
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2001. 383 s. ISBN 8072980394. info
  neurčeno
 • KROHN, Wolfgang. Francis Bacon. [München: C.H. Beck,. 204 s. ISBN 3406322786. info
 • DESCARTES, René. Rozprava o metodě : jak vést správně rozum a hledat pravdu ve vědách. Translated by Karel Šprunk. První vydání. Praha: Oikoymenh, 2016. 77 stran. ISBN 9788072982127. info
 • The Cambridge history of seventeenth-century philosophy. Edited by Roger Ariew - Alan Gabbey - Daniel Garber - Michael Ayers. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. vi, strana. ISBN 9780521537216. info
 • ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. Edited by Vladimír Čechák, Translated by Eva Blažková - Jindřich Veselý -. 2. rozš. vyd. Praha: Svoboda, 1989. 292 s. ISBN 8020500642. info
 • Occult and scientific mentalities in the Renaissance. Edited by Brian Vickers. Repr. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. xiv, 408. ISBN 0521258790. info
 • VICKERS, Brian. Francis Bacon. Harlow: Published for the British Council by Longman Group, 1978. 46 p. ISBN 0582012767. info
 • ROUSSEAU, Jean Jacques. Rozpravy [18405]. Praha: Svoboda, 1978. info
Výukové metody
seminář; interpretace textů; diskuse; domácí práce; četba
Metody hodnocení
aktivní účast na semináři; seminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PH02V014