PH1102 Logika I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–10:45 A11 a každý lichý čtvrtek 10:50–12:25 A11
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: porozumět základním pojmům výrokové logiky (pojem tautologie, pojem výrokově-logického vyplývání, pojem formálního jazyka, axiomatizace výrokové logiky, pojem formálního důkazu); ovládat techniky ověření toho, zda formule je tautologií (tabulková metoda a metoda protipříkladu), ověření, zda úsudek je logicky korektní (metoda protipříkladu) ovládat techniky ekvivalentních transformací, sestavení normálních forem, základních dokazovacích technik gentzenovského sekvenčního kalkulu; aplikovat tyto techniky v každodenním uvažování (ekvivalence a negace vět, korektnost úsudků);
Osnova
 • - povaha logiky jako analytické vědy
 • - neformální charakteristika vyplývání jakožto ústředního pojmu logiky
 • - pravdivostní funkce
 • - tautologie
 • - výrokově logické vyplývání
 • - formální jazyk
 • - dobře utvořené formule
 • - axiomatizace v Hilbertově stylu
 • - pojem formálního důkazu
 • - vztah syntaxe a sémantiky
 • - teorém dedukce
 • - normální formy
 • - gentzenovský sekvenční kalkul
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. info
  neurčeno
 • ŠTĚPÁN, Jan. Klasická logika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 198 s. ISBN 8024402548. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Logika a logické systémy. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1992. 165 s. ISBN 80-85619-29-6. info
Výukové metody
Přednáška s cvičením.
Metody hodnocení
Po prvním semestru písemný zápočtový test (po druhém pak zkouška - první část písemná, druhá ústní). Zápočtový test má deset otázek; v jedné třetině je prověřována obeznámenost s teoretickými pojmy, ve dvou třetinách praktické dovednosti jako zvládání negací vět a zejména kontrola platnosti úsudků.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=989
Teoretické podklady (přednášky) + soubory k procvičování + informace k zápočtu jsou dostupné v příslušném e-learningovém kurzu v ELFu (http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=989).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:21, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému