PH1108 Dějiny české filozofie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student pozná hlavní směry a osobnosti dějin českého filozofického myšlení a české kultury, bude schopen interpretovat filozofické texty z dějin českého myšlení, zařadit je do kontextu historických událostí a evropské a světové filozofie.
Osnova
 • Charakter českého filozofického myšlení.
 • Česká reformace (Tomáš Štítný, Husovi předchůdci, Jan Hus, Petr Chelčický).
 • Humanismus (Jednota bratrská, Jan Blahoslav, J. A. Komenský); filozofie pobělohorského období.
 • Osvícenství(Dobrovský, Procházka, Bolzano, Palacký).
 • Hegelianismus (Purkyně, Klácel, Bratránek, Štorch, Hanuš, A. Smetana).
 • Herbartismus (Lindner, Dastich, Durdík, Hostinský, Zába).
 • T. G. Masaryk.
 • Pozitivismus (Krejčí, Čáda, Drtina, Tvrdý, Král, Zbořil).
 • Idealismus (Mareš, Rádl, Klíma, Pelikán, Vorovka, Hoppe, Trnka).
 • Náboženská filozofie (Kratochvil, Habáň, Pecka, Kozák, Hromádka).
 • Strukturalismus (Fischer, Bláha, Mukařovský).
 • Fenomenologie (Patočka); axiologie (Zbořil, Novák).
Literatura
  povinná literatura
 • ZOUHAR, Jan. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. 1. vyd. Brno: Academicus, 2008. 155 s. mimoedice. ISBN 978-80-87192-02-3. info
 • GABRIEL, Jiří a Lubomír NOVÝ. Česká filosofie ve 20. století I. In Česká filosofie ve 20. století I. Brno: Vydavatelství MU, 1995. ISBN 80-210-1222-6. info
  doporučená literatura
 • ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Demokracie je diskuse... Česká filosofie 1918-1938. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 199 s. mimo edice. ISBN 80-7182-190-X. info
 • Slovník českých filozofů. Edited by Jiří Gabriel - Josef Krob - Helena Pavlincová - Jan Zouhar. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1998. 697 s. ISBN 8021018402. info
 • KRÁL, Josef. Československá filosofie : Nástin vývoje podle disciplín. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 337 s. info
 • Antologie z dějin československé filosofie. D. 1. Edited by Robert Kalivoda - Josef Zumr. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. info
 • ČSAV. Ústav pro filozofii a sociologii a SAV. Ústav pro filozofii a sociologii. Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : (do roku 1848). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1981. 677 s. info
 • Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : (od roku 1848 do roku 1948). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1989. 808 s. ISBN 8020500294. info
 • Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami : výbor textů. Edited by Jan Zouhar - Helena Pavlincová - Jiří Gabriel. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 335 s. ISBN 8021031247. info
 • GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami : náčrt. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001. 120 s. ISBN 8021027371. info
Výukové metody
Výuka formou přednášek, prezentací a seminářů.
Metody hodnocení
Povinná účast (nejméně 70%) na přednáškách a seminářích. Aktivní práce v seminářích.
Písemný test z dějin české filozofie od středověku do roku 1968 a z povinné pramenné literatury.
Písemný test (při 70% úspěšnosti) bezprostředně předchází ústní zkoušce.
Informace učitele
Povinná pramenná literatura ke zkoušce:
Jan Hus: Z Husovy obrany některých článků Viklefových; Knížky o svatokupectví, in: Antologie z dějin československé filosofie, Praha 1963, s. 85-91, ÚK 1-778/1
Petr Chelčický: Ze sítě víry: O rotách, o každé zvlášť, Praha 1990, s. 7-34, ÚK 282ea-CHEL1-1.
Jan Amos Komenský: Pansophiae prodromus (část), in: Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848), Praha 1981, s. 168-191, ÚK 1-ANTO1-1, Panaugia (část kap. IX), tamtéž, s. 192-196; Vybrané spisy, sv. 5, ÚK sklad 1-251/5.
Bernard Bolzano: Vědosloví, in: Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848), Praha 1981, s. 403-408 (§§ 1, 15, 19).
František Palacký: Krásověda, in: Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848), Praha 1981, s. 449-457, ÚK 1-ANTO1-1.
T. G. Masaryk: Moderní člověk a náboženství, Praha 2000, s. 121-161, ÚK 291f-MASA1-2.
Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů, Brno 2003, s. 57-60, 84-92, 191-192, 194-196, 210-213, 216-218, 113, 119-122, 131, 139-145.
Jan Patočka: Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 1992.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednost mají posluchači oboru filozofie FF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PH1108

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 12. 2018 12:07, 51. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému