PH1109 Dějiny filozofie V - německý idealismus

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:10–15:45 C11
Předpoklady
( PH_PoZ Postupová zkouška && PH1106 Dějiny filozofie - renesance ) || PROGRAM ( N - SS ) || PROGRAM ( N - MA )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu DF V je uvést studenty do problematiky filosofie německého idealismu s důzazem na dílo I. Kanta;
na konci kurzu bude student schopen vysvětlit hlavní problémy Kantovy kritické filosofie.
Osnova
 • Úvod do studia filosofie německého idealismu
 • Kant: Kritika čistého rozumu
 • Kant: Kritika soudnosti
 • Fichte: Vědosloví
 • Hegel: Fenomenologie ducha
Literatura
  povinná literatura
 • KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Translated by Jaromír Loužil - Jiří Chotaš - Ivan Chvatík. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001. 567 s. ISBN 80-7298-035-1. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti : Kritik der Urtheilskraft (Orig.). Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
 • FICHTE, Johann Gottlieb. Základ všeho vědosloví jako rukopis pro vlastní posluchače. Translated by Richard Zika. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2007. 259 s. ISBN 9788072981908. info
  doporučená literatura
 • FICHTE, Johann Gottlieb. O pojmu vědosloví ; Druhý úvod do vědosloví ; Pokus o nové podání vědosloví. Translated by Jindřich Karásek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2008. 132 s. ISBN 9788070072806. info
 • PATZIG, Günther. Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a priori? Translated by Jan Kuneš. 2., opr. vyd. Praha: Filosofia, 2003. 87 s. ISBN 8070071877. info
  neurčeno
 • Robert Stern, Hegel, Kant and the structure of the object, London: Routledge, 1990..
Výukové metody
e-learning;
přednášky, diskuse, písemné testy
účast na přednáškách není povinná
znalost odpřednášené látky a účast na písemných testech je povinná
Metody hodnocení
3 testy; účast na testech je povinná
k úspěšnému zvládnutí e-learninových testů je potřeba dosáhnout alespoň 80 % bodů;
k úspěšnému zvládnutí písemných testů je potřeba dosáhnout alespoň 75 % bodů;
kolokvium - předpokladem pro ústní kolokvium z probírané látky je úspěšné složení alespoň jednoho testu v průběhu semestru.
Informace učitele
Literatura:
Uvedené tituly jsou povinné. Je třeba znát předmluvy a úvod ke Kritice čistého rozumu a ke Kritice soudnosti, první paragraf Kritiky čistého rozumu a první tři paragrafy Fichtova Základu všeho vědosloví.
Během semestru proběhnou tři kontrolní testy - dva písemné a jeden e-learningový. Pokud studující nedosáhne alespoň 75 % z alespoň jednoho testu během semestru, nebude připuštěn ke kolokviu.

Termíny testů:
- 1. písemný test: tba
- 2. písemný test: tba
- e-learningový test: průběžně od 1.10. do 13.12.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.