EN

FF:PH1201 Logika II - Informace o předmětu

PH1201 Logika II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 A11 a každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 A11
Předpoklady
PH1102 Logika I || SOUHLAS
zápočet z předmětu Logika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: porozumět základním pojmům predikátové logiky prvního řádu (pojem tautologie, pojem logického vyplývání, pojem formálního jazyka, axiomatizace predikátové logiky, pojem formálního důkazu) a také všších řádů či neklasických logik; bude ovládat techniky ověření toho, zda formule je tautologií (metoda interpretace a z ní vycházející metoda protipříkladu), ověření, zda úsudek je logicky korektní (metoda protipříkladu na základě interpretace) bude ovládat techniky ekvivalentních transformací, základních dokazovacích technik gentzenovského sekvenčního kalkulu pro případ predikátové logiky aplikovat tyto techniky v každodenním uvažování (ekvivalence a negace vět, korektnost úsudků);
Osnova
 • Predikátová logika 1. řádu - neformální úvod
 • - syntaxe, sémantika
 • - důkaz, přirozená dedukce
 • - rozšíření o identitu, deskriptivní operátor, funkce
 • - salší výhledy: vyšší řády, modální a intenzionální logiky
 • - formalizované teorie, aritmetika přirozených čísel, věty o neúplnosti
 • - algoritmus
 • - pojem, definice
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3. info
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁN, Jan. Klasická logika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 198 s. ISBN 8024402548. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Logika a logické systémy. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1992. 165 s. ISBN 80-85619-29-6. info
Výukové metody
Přednáška uvádějící v teoretické pojmy a aplikované techniky. Cvičení, v nichž jsou tyto techniky procvičovány.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Její první část spočívá v ověřování plantosti úsudku, druhá v aplikaci několika jednodušších úloh jako negace věty, třetí pak ověřuje porozumnění teoretickým pojmům.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=1908
Teoretické podklady (přednášky) + soubory k procvičování + informace k zápočtu jsou dostupné v příslušném e-learningovém kurzu v ELFu (http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=1908). Přístupové heslo-klíč k tomuto je studentům zasíláno prostřednictvím IS na začátku semestru, kdy se předmět vyučuje.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PH1201