EN

FF:PH1207 Dějiny filozofie IV - novověk - Informace o předmětu

PH1207 Dějiny filozofie IV - novověk

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 B2.34
Předpoklady
PH1106 Dějiny filozofie - renesance || PROGRAM ( N - SS ) || PROGRAM ( N - MA )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými systémy a koncepcemi novověké filosofie. Kurz představuje východiska, principy, motivy, povahu a kontext těchto filosofických systémů a koncepcí. Hlavní pozornost je věnována metafyzice, epistemologii a metodologii jednotlivých představitelů raně novověké filosofie.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - vysvětlit základní principy filozofických systémů doby; - představit jejich hlavní myšlenky; - porozumět motivaci jejich zavedení;
Osnova
 • 1. Bacon
 • 2. Descartes
 • 3. Spinoza
 • 4. Leibniz
 • 5. Hobbes
 • 6. Locke
 • 7. Berkeley
 • 8. Hume
Literatura
  povinná literatura
 • BACON, Francis. Nové organon. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 249 s. info
 • DESCARTES, René. Meditace o první filosofii ; : Námitky a autorovy odpovědi. Edited by René Descartes, Translated by Petr Glombíček - Tomáš Marvan - Pav. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2003. 535 s. ISBN 807298084X. info
 • SPINOZA, Benedictus de. Etika. 2. vyd., v Dybbuku 1. Praha: Dybbuk, 2001. 268 s. ISBN 80-903001-0-3. info
 • LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadologie, a jiné práce. Praha: Svoboda, 1982. info
 • LOCKE, John. Esej o lidském rozumu. Translated by Anna Dokulilová. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 407 s. info
 • BERKELEY, George. Pojednání o základech lidského poznání, kde se zkoumají hlavní příčiny omylu a nesnází ve vědách, spolu s důvody skepticismu, ateismu a bezbožnosti. Translated by Jan Brdíčko. 2. vyd., v nakl. Svoboda 1. Praha: Svoboda, 1995. 172 s. ISBN 8020504796. info
 • HUME, David. Zkoumání lidského rozumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 223 s. info
  doporučená literatura
 • Filosofie 17. a 18. století. Edited by Emerich Coreth - Harald Schöndorf - David Mik. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 310 s. ISBN 80-7182-119-5. info
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2001. 383 s. ISBN 8072980394. info
  neurčeno
 • COPLESTON, Frederick Charles. Dějiny filosofie. Translated by Jana Odehnalová. Vydání první. Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2018. 465 stran. ISBN 9788074123061. info
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Translated by Jindřich Karásek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 579 s. ISBN 8072981099. info
Výukové metody
přednášky, čtení
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Ukončení: kolokvium bude uděleno na základě pohovoru, který se bude týkat jednoho z probraných témat, která jsou uvedena v osnově kurzu (1.-8.). Od studenta se očekává, že bude schopen představit probrané filosofické systémy a koncepce a reagovat na dotazy.
Informace učitele
http://picha.webnode.com/filozofie/novoveka-filozofie/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PH1207