PH1210 Dějiny filozofie VI - 19. a 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 A11
Předpoklady
PH1109 Dějiny fil. - něm. idealismus || PROGRAM ( N - SS ) || PROGRAM ( N - MA )
Absolvování dějin filozofie V.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti schopni pochopit a vysvětlit hlavní směry filozofie 2. pol. 19. a poč. 20. st. (pozitivismus, novokantismus, iracionalismus, marxismus, fenomenologie, existencialismus)a jejich argumentační metody. Na základě získaných znalostí budou s to kriticky zhodnotit i jejich současné varianty.
Osnova
 • S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche (Zouhar)
 • K. Marx a marxismus (Zouhar)
 • Historický kontext fenomenologie. Základní fenomenologické pojmy (Blecha)
 • Husserlova teorie intersubjektivity a přirozeného světa (Blecha)
 • Filosofie raného Heideggera. „Bytí a čas“ v kontextu evropské filosofie (Blecha)
 • Pozdní Heidegger a problémy jeho filosofie (Blecha)
 • Filosofie Jana Patočky. Fenomenologie a politika (Blecha)
 • Pragmatismus (Bělohrad)
 • H. Bergson a základní směry francouzské filozofie ve 20. st. (Pichová)
 • Britský idealismus (Mácha)
Literatura
  povinná literatura
 • KOUBA, Pavel. Nietzsche : filosofická interpretace. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2006. 287 s. ISBN 8072981919. info
 • BLECHA, Ivan. Fenomenologie a existencialismus. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. 121 s. ISBN 8070673524. info
  doporučená literatura
 • MAJOR, Ladislav. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 110 s. ISBN 80-7066-462-2. info
Výukové metody
Přednášky, na nichž budou probírány hlavní filozofické proudy a osobnosti 19. a 20. st. a samostudium.
Metody hodnocení
Písemný test z probrané a zadané látky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.