PH2219 Epistemologie III

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 A11
Předpoklady
PROGRAM ( N - PH ) || PROGRAM ( N - HS ) || PROGRAM ( N - SS ) || SOUHLAS
Absolvování kurzu Epistemologie II, bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen jen pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz doplňuje a uzavírá předchozí dva semestry věnované teorii poznání. Cílem kurzu je seznámení posluchače se současným stavem disciplíny na základě komentovaného čtení klíčových textů epistemologie 20. století (od Jamese, přes Russella, Quina, až po Tichého). Zvláštní důraz je kladen na seminární způsob práce, tj. na porozumění, interpretaci a kritické hodnocení vybraných textů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat texty moderních epistemologických koncepcí a na základě jejich kritického posouzení a srovnání formulovat hlavní otázky a problémy lidských poznávacích aktivit.
Osnova
 • Unger, P.: A Defence of Scepticism
 • Sellars, W.: Does Empirical Knowledge Have a Foundation?
 • Quine, W. V. O.: Naturalizace epistemologie
 • Davidson, D.: Mýtus subjektivního
 • Ayer, A.: Důkaz nemožnosti metafyziky
 • Carnap, R.: O protokolárných vetách
 • James, W.: Pragmatická koncepce pravdy
 • Tichý, P: The Transiency of Truth
 • Putnam, H.: Čím teorie nejsou?
 • Russell, B.: O indukci
 • Hempel-Oppenheim: Studie z logiky vysvětlení
Literatura
  doporučená literatura
 • SELLARS, Roy Wood. The principles, perspectives, and problems of philosophy : (an exploration in depth). 1st ed. New York, N.Y.: Pageant Press International Corp., 1970. 471 s. info
  neurčeno
 • PUTNAM, Hilary. Realismus s lidskou tváří (Obsaž.) : Co po metafyzice? : Hilary Putnam a Richard Rorty o realismu a relativismu. info
 • QUINE, W. V. Od stimulu k vědě. Translated by Jaroslav Peregrin. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 151 s. ISBN 80-7007-157-5. info
 • CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Translated by Amethe Smeaton. London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 1937. xvi, 352,. info
Výukové metody
Rozbor textu na základě domácí teoretické přípravy.
Metody hodnocení
HODNOCENÍ: Hodnotí se v přesném poměru aktivita na semináři, domácí příprava a závěrečný test. Viz další informace učitele.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2134
Kurz bude ukončen písemnou zkouškou, tu však považujte jen za jakousi třešničku na stromě (teorie) poznání. Během celého semestru totiž budete získávat procenta a jejich celkový součet rozhodne o výsledné známce. Za každou hodinu můžete získat maximálně 6%, což při božském výkonu může celkem hodit až 66%. Pravidla jsou jasná: (a) včas odevzdaný písemný úkol na hodinu [až 3%], (b) přítomnost na hodině, tj. nespíte, nejste pod vlivem omamných látek nebo nehrajete na počítači [1%], (c) účast na hodině, tj. řeknete minimálně dvě smysluplné netriviální poznámky [další 1%], (d) aktivní účast na hodině, tj. bez vás by kvalita hodiny utrpěla [další 1%]. Dokonalá závěrečná zkouška vám pak vynese až 33%. Chcete-li A, musíte celkem získat minimálně 75%, na B potřebujete 70% a tak dále po pěti procentech až po E, na které vám stačí 55%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PH2219