PHBU Úvod do filozofie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16. 9. 10:00–11:40 C33, Po 30. 9. 10:00–11:40 C33, Po 7. 10. 10:00–11:40 C33, Po 21. 10. 10:00–11:40 C33, Po 4. 11. 10:00–11:40 C33, Po 11. 11. 10:00–11:40 C33, Po 18. 11. 10:00–11:40 C33, Po 25. 11. 10:00–11:40 C33, Po 2. 12. 10:00–11:40 C33, Po 9. 12. 10:00–11:40 C33, Po 16. 12. 10:00–11:40 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prostřednictvím základních filozofických pojmů a problémů z dějin filozofie představit podstatu filozofického tázání.
Výstupy z učení
Student po absolvování zná základní filozofické pojmy a základní problémy systematické filozofie, dokáže aplikovat základní filozofickou literaturu a interpretovat některé texty filozofické pramenné literatury. Dokáže zformulovat samostatnou úvahu na zadané téma.
Osnova
 • 1. Cíl filozofie
 • 2. Historický vs. systematický přístup ke studiu filozofie
 • 3. Hlavní filozofické problémy
 • 4. Filozofické metody
 • 5. Filozofická terminologie
 • 6. Filozofie jako humanitní disciplína, filozofie jako věda, jako poezie a jako teologie
 • 7. Prameny (primární a sekundární texty, encyklopedie, časopisy, blogy, jak přistupovat k filozofickému textu)
 • 8. Cíl, smysl, důvod studia filozofie (proč tady jsme, co si máte ze studia filozofie odnést, co musíme znát a co musíme umět použít, možnosti uplatnění)
 • 9. Studium filozofie na FF MU (akademická filozofie, dějiny Katedry filozofie, aktuální dění, spolky, divadlo, Jednota, časopisy)
 • 10. Role filozofie a filozofů ve společnosti
Literatura
  povinná literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. info
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 stran. ISBN 9788073631925. info
  doporučená literatura
 • • Betrand Russell, Problémy filosofie, Čin, [1912] 1927, kap. 15 „Hodnota filosofie“.
 • TVRDÝ, Josef. Úvod do filosofie. Vyd. 1. v Brně: Komenium, 1947. 197 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a diskusí v hodině.
Metody hodnocení
1. odevzdání písemné úvahy na zadané téma Proč jsem se rozhodl/a studovat filozofii v rozsahu 1800 znaků do 20. 10.
2. docházka (max. 2 povolené absence). Studentů komb. studia se tato podmínka netýká.
3. kolokvium
Informace učitele
Povinná literatura

• Ivan Blecha, Filosofie. Základní problémy, Nakladatelství Olomouc, 1996, kap. 1 „Co je to filosofie“.
• Jaroslav Peregrin, Filozofie pro normální lidi, Dokořán, 2008.

Doporučená literatura

• Betrand Russell, Problémy filosofie, Čin, [1912] 1927, kap. 15 „Hodnota filosofie“.
• Josef Tvrdý, Úvod do filosofie, Komenium, 1947, kap. „Co jest filosofie?“. Během přednášek není povoleno používat elektronická zařízení jako jsou mobilní telefony, přenosné počítače, tablety atd. Všechna tato zařízení musí být přepnuta do tichého módu a uložena v tašce či batohu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHBU