PHDEX Externí kurz

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je umožnit studentům navštívit speciální výběrové kurzy konané nepravidelně mimo běžnou výuku na Katedře filosofie. Primárně se takovým kurzem myslí kurz, který Katedra filosofie vyučuje s Ústavem konstruování VUT „Nastupující vědy a technologie“. Cílem tohoto předmětu je seznámení se základními poznatky z oblastí nastupujících (konvergentních) věd a technologií, které jsou důsledkem sbližování mezi technickými obory, přírodními vědami a humanitními obory. Více než o multidisciplinární spolupráci, se přitom jedná o unifikaci vědních oborů. Kurz je vyučován různými zvanými odborníky.
Výstupy z učení
Obecné povědomí o možnostech, které nabízí nastupující vědy a technologie. Studenti budou schopnist kreativně užít poznatky o nastupujících vědách a technologiích při přemýšlení o nových strojích a zařízeních a jejich filosofických implikacích.
Osnova
  • Podle programu zvaných vyučujících na daný semestr. Kurz se koná každé úterý od 14:00 do 17:00, v místnosti na VUT Ústav Konstruování, Fakulta strojní, Zasedací místnost ústavu: A2/415, Technická 2896/2.
Výukové metody
přednášky; diskuse
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška v podobě obhajoby semestrální práce
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PHDEX