PHDOP Publication

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0. 20 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je osvojení schopnosti zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem ke zveřejnění v zahraničním nebo domácím recenzovaném neimpaktovaném vědeckém časopisu.
Syllabus (in Czech)
  • V průběhu studia posluchači uveřejní podle pokynů školitele z tematiky připravované disertace publikace ve vědeckém nebo odborném tisku.
Literature
  • podle tématu studie
Assessment methods (in Czech)
Příprava textu průběžně konzultována podle pokynů školitele. Zápočet po uveřejnění nebo přijetí k uveřejnění a po zavedení do publikačních výsledků v ISu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PHDOP