PHK1102 Logika I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12. 10. 9:00–10:40 A11, Pá 9. 11. 9:00–10:40 A11, Pá 30. 11. 9:00–10:40 A11
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student se bude schopen orientovat v základních pojmech moderní logiky, v prvním semestru výrokové logiky, tj. základech výrokové logiky, její sémantiky, pojmech tautologie, výrokově logického vyplývání, pojmu formálního jazyka, axiomatizace výrokové logiky, pojmu formálního důkazu, teorému dedukce, normálních forem, gentzenovského sekvenčního kalkulu.
Osnova
 • - povaha logiky jako analytické vědy
 • - neformální charakteristika vyplývání jakožto ústředního pojmu logiky
 • - pravdivostní funkce
 • - tautologie
 • - výrokově logické vyplývání
 • - formální jazyk
 • - dobře utvořené formule
 • - axiomatizace v Hilbertově stylu
 • - pojem formálního důkazu
 • - vztah syntaxe a sémantiky
 • - teorém dedukce
 • - normální formy
 • - gentzenovský sekvenční kalkul
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. info
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁN, Jan. Klasická logika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 198 s. ISBN 8024402548. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Logika a logické systémy. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 1992. 165 s. ISBN 80-85619-29-6. info
  neurčeno
 • ŠTĚPÁN, Jan a Jaromír HRUBEŠ. Logika : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. V Ostravě: Ateliér Milata, 1994. 115 s. info
Výukové metody
v konzultacích je vysvětleno, jak mají rozumět látce, kterou budou studenti sami studovat, látka je tedy dávána do souvislostí a ve zjednodušené púodobě vysvětlena; dále jsou diskutovány dotazy studentů ohledně minule probírané látky; studium však v podstatě sestává z vlastního studia poskytnutých e-learningových materiálů, kde je látka podrobně vysvětlena a dále jsou k ní přiloženy řešené příklady i samostná cvičení
Metody hodnocení
Po prvním semestru písemný zápočtový test (po druhém pak zkouška - první část písemná, druhá ústní).
Navazující předměty
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=255
Teoretické podklady (přednášky) + soubory k procvičování + informace k zápočtu jsou dostupné v příslušném e-learningovém kurzu v ELFu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PHK1102