PHK1103 Řecká a latinská filozofická terminologie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12. 10. 18:00–19:40 A11, Pá 9. 11. 18:00–19:40 A11, Pá 30. 11. 18:00–19:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V semináři se studenti seznámí se základními termíny a s gramatickými základy řečtiny a latiny, které jsou důležité pro další studium především antické a středověké filosofie, ale i systematické filosofie vůbec.
Výstupy z učení
Po úspěšném zvládnutí kurzu bude student schopen:
- číst řecké termíny v alfabetickém zápisu;
- přeložit základní řecké filosofické termíny;
- vysvětlit jejich význam.
Osnova
 • 1. Seznámení s řeckou alfabétou
 • 2. Procvičování č. 1: Alfabéta
 • 3. Obecné termíny ("Metafyzika")
 • 4. Kosmologie
 • 5. Ontologie
 • 6. Gnoseologie
 • 7. Procvičování č. 2: Čtení (přepis) řeckého textu a termíny z předchozích témat
 • 8. Fyzika
 • 9. Psychologie
 • 10. Etika
 • 11. Politika
 • 12. Procvičování č. 3: Čtení (přepis) řeckého textu a termíny z předchozích témat
Literatura
  povinná literatura
 • PETRŽELKA, Josef. Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 63 s. ISBN 978-80-210-4363-3. info
  doporučená literatura
 • Floss, Karel - Navrátil, Martin. Úvod do řecké filozofické terminologie a četby. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0113-4.
 • FLOSS, Karel. Úvod do řecké a latinské filozofické terminologie a četby. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofickýá fakulta, 1992. 193 s. ISBN 8070671823. info
Výukové metody
Přednášky a procvičování, on-line úkoly.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělován za průběžné plnění povinností v ELFu a za úspěšné zvládnutí zápočtového písemného testu (je třeba získat 24 bodů z 30 možných v 5 úlohách).
Na hodinách v průběhu semestru můžete získat náhradní body pro zápočtový test.

Podrobný popis povinností najdete v e-learningové podpoře kurzu v ELFu (http://www.phil.muni.cz/elf2/), kurz "Řecká a latinská filosofická terminologie PS2017", klíč terminologie17, kam se musíte přihlásit hned na začátku semestru.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/terminologie/
Materiály k výuce v kurzu jsou k dispozici na CD-ROMu a také on-line na webové stránce předmětu. Postup výuky je specifikován v e-learningové podpoře kurzu v ELFu.
Pro vstup na uvedenou stránku kurzu použijte následující přihlašovací údaje: jméno "terminologie", heslo "alfabeta".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.